Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo”04.04.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo”

04.04.2018

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.C.6540.4.2018.JJ

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 80 ust. 3, art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2017.2126 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Drogowej Inżynierii Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Jana Matejki 7, 22- 100 Chełm,

Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo”.

Projektowane badania geologiczne prowadzone będą w obrębie ewidencyjnym Lisewo na działkach: 165, 59/13, 58/1, 57/1, 57/2, 70/13, 69/6, 69/5, 50/3, 78/3, 78/4, 121/1, 124/8, 125/1, 124/5, 132/6, 135/2, 138/10, 300, 302/2, 303, 304, 305, 317/6, 317/4, 12/1, 12/2

Strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 21 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 7 dni od zawiadomienia, które zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Chełmnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 4 kwietnia 2018 r.

Z up. Starosty Chełmińskiego

Arkadiusz Beska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (4 kwietnia 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (4 kwietnia 2018, 13:37:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248