Obwieszczenia

« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 48) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki – Kijewo Królewskie

14.05.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki – Kijewo KrólewskieObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060144C i 060146C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy”

07.05.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060144C i 060146C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy”Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej o budowę ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki–Kijewo Królewskie

09.04.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej o budowę ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki–Kijewo KrólewskieObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne w ramach budowy drogi gminnej w miejścowości Lisewo

04.12.2020

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne w ramach budowy drogi gminnej w miejścowości LisewoObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary”.

11.09.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary”.Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków, obręb ewid. nr 0011 Lisewo

31.08.2020

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków, obręb ewid. nr 0011 LisewoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zezwolene na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary

20.08.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zezwolene na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne WymiaryInformacja o wydaniu pozwolenia na przebudowę kotłowni olejowej na kotłownię gazową w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej GRUBNO, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

27.07.2020

Informacja o wydaniu pozwolenia na przebudowę kotłowni olejowej na kotłownię gazową w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej GRUBNO, obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej nr 060138C Dolne Wymiary – Podwiesk Etap II

03.07.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej nr 060138C Dolne Wymiary – Podwiesk Etap IIObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060138C Dolne Wymiary – Podwiesk Etap II

29.05.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060138C Dolne Wymiary – Podwiesk Etap IIObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Lisewo, gm.

17.12.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Lisewo, gm.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Lisewo-Pniewite

22.11.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Lisewo-PniewiteObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na usługę wodną - wprowadzenia ścieków komunalnych do wód powierzchniowych - obręb Lisewo

10.10.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na usługę wodną - wprowadzenia ścieków komunalnych do wód powierzchniowych - obręb LisewoObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 060326C Lisewo – Pniewite

04.10.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 060326C Lisewo – PniewiteObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km

12.04.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 kmObwieszczenie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - FAM Technika Odlewnicza

19.03.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - FAM Technika OdlewniczaObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km”

15.03.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km”Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości gruntowej - działka nr 228, obręb Klamry, gmina Chełmno

08.02.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości gruntowej - działka nr 228, obręb Klamry, gmina ChełmnoZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

10.01.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymInformacja o wydaniu decyzji zatwierdzającej Dokumentację geologiczno – inżynierską dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo

13.09.2018

Informacja o wydaniu decyzji zatwierdzającej Dokumentację geologiczno – inżynierską dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 48) starsze obwieszczenia »