Obwieszczenia

« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 87) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w Nowych Dobrach”

18.05.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w Nowych Dobrach”Zmiana przepisów dotyczących wymogu uzyskania zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą inwentaryzacje stanu lasu

12.05.2023

Zmiana przepisów dotyczących wymogu uzyskania zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą inwentaryzacje stanu lasuObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie

08.05.2023

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody PolskieObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: 'Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Storlus'

24.04.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: 'Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Storlus'Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa i rozbudowa ulicy Polnej i Łunawskiej w Chełmnie

18.04.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa i rozbudowa ulicy Polnej i Łunawskiej w ChełmnieObwieszczenie wydania decyzji o pozwoleniu na inwestycję pod nazwą: 'Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Staw', gmina Papowo Biskupie

12.04.2023

Obwieszczenie wydania decyzji o pozwoleniu na inwestycję pod nazwą: 'Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Staw', gmina Papowo BiskupieObwieszczenie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Dubielno

04.04.2023

Obwieszczenie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości DubielnoInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych do celów rolniczo-gospodarczych, Wabcz, gm. Stolno

04.04.2023

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych do celów rolniczo-gospodarczych, Wabcz, gm. StolnoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych, Grubno, gm. Stolno

04.04.2023

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych, Grubno, gm. StolnoObwieszczenie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zegartowice

03.04.2023

Obwieszczenie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości ZegartowiceObwieszczenie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Storlus, gmina Papowo Biskupie

02.03.2023

Obwieszczenie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Storlus, gmina Papowo BiskupieObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Staw, gmina Papowo Biskupie'

02.03.2023

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Staw, gmina Papowo Biskupie'Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji o pozwoleniu na budowę: Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zegartowice, gmina Papowo Biskupie

08.02.2023

Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji o pozwoleniu na budowę: Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zegartowice, gmina Papowo BiskupieObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 060127C i nr 060128C w Ostrowie Świeckim”

25.01.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 060127C i nr 060128C w Ostrowie Świeckim”Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

18.01.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

12.01.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoInformacja o wydaniu pozwolenia na rozbudowę istniejącej farmy fotowoltaicznej - obręb ewidencyjny Wielkie Łunawy, gmina Chełmno

06.12.2022

Informacja o wydaniu pozwolenia na rozbudowę istniejącej farmy fotowoltaicznej - obręb ewidencyjny Wielkie Łunawy, gmina ChełmnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej - Nowe Dobra, gmina Chełmno

26.10.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej - Nowe Dobra, gmina ChełmnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb Stolno

05.10.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb StolnoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb Stolno

15.07.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb Stolno« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 40 (z 87) starsze obwieszczenia »