Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2022

Ogłoszenia o naborze do pracy unieważnione z 2022 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku złożona została w wymaganym terminie jedna oferta. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych oferta ta nie spełnia wymagań formalnych niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze. W związku z powyższym na w/wym. stanowisko nie dokonano wyboru.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 25 stycznia 2022  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)