Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2024

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2024 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)wybrany kandydat: Pani Dominika Chmurzyńska, zamieszkała w Ostrowitem 
uzasadnienie wyboru: Pani Dominika Chmurzyńska spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydatkę wykształcenie i zdobyte doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji i kartografii, jak również predyspozycje i umiejętności, gwarantują prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.


stanowisko:

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 30 kwietnia 2024  14:00

wybrany kandydat: Pani Daria Drzymalska-Paczkowska, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Daria Drzymalska-Paczkowska spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego w dn. 11.03.2024r. Pani Daria Drzymalska-Paczkowska wykazała się udokumentowanymi kompetencjami i długoletnim doświadczeniem zawodowym w jednostce samorządowej potrzebnym do rzetelnego pełnienia funkcji Głównego Księgowego w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie. Zna przepisy z zakresu rachunkowości i finansów , naliczania i rozliczania wynagrodzeń i potrafi stosować je w praktyce.

stanowisko:

Główny Księgowy

miejsce pracy: Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie
termin składania dokumentów: 26 marca 2024  14:30

wybrany kandydat: Pani Sara Mielcarska-Ostrowska, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Sara Mielcarska-Ostrowska spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydatkę wykształcenie i zdobyte doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, jak również predyspozycje i umiejętności, gwarantują prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.

stanowisko:

podinspektor ds. zdrowia i polityki społecznej

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 19 marca 2024  14:00

wybrany kandydat: Pani Anna Winiarska, zamieszkała w Chełmnie
Pan Adam Rożek, zamieszkały w Chełmnie
 
uzasadnienie wyboru:

stanowisko:

trener programu korekcyjno–edukacyjnego i programu psychologiczno–terapeutycznego

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 15 marca 2024  14:30

uzasadnienie wyboru: Informujemy, że nabór na wyż. wym. stanowisko nie został rozstrzygnięty z uwagi na to, że jedyna zgłoszona kandydatura nie spełniła wymagań formalnych do zatrudnienia.

stanowisko:

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 6 lutego 2024  14:00

wybrany kandydat: Pani Sylwia Ernestowicz, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej złożone zostały w wymaganym terminie cztery oferty. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych trzy oferty spełniły wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W związku z czym kandydaci zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Posiadane przez Panią Sylwię Ernestowicz doświadczenie i wiedza na tematy objęte stanowiskiem pozwoliły dokonać wyboru Jej kandydatury na w/wym. stanowisko.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 29 stycznia 2024  12:00

uzasadnienie wyboru: Informujemy, że nabór na wyżej wymienione stanowisko nie został rozstrzygnięty z uwagi na to, że jedyna zgłoszona kandydatura nie spełniła wymagań formalnych do zatrudnienia.

stanowisko:

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Powiatowy

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 23 stycznia 2024  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)