Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2023

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2023 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)wybrany kandydat: Pani Monika Niewiarowska-Zych, zamieszkała w Chełmnie
Pani Aleksandra Świerczek, zamieszkała w Chełmnie
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone zostały dwie oferty. Oferty wpłynęły w terminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.

stanowisko:

psycholog

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 21 grudnia 2023  15:00

wybrany kandydat: Pani Monika Rygielska, zamieszkała w Bieńkówce 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów. Posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

stanowisko:

inspektor ds ewidencji dróg

miejsce pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
termin składania dokumentów: 18 grudnia 2023  14:00

wybrany kandydat: Pani Sylwia Ernestowicz, zamieszkała w Chełmnie
Pan Rafał Sierko, zamieszkały w Chełmnie
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2024 roku złożone zostały w wymaganym terminie dwie oferty. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 12 grudnia 2023  12:00

wybrany kandydat: Pani Małgorzata Kłobukowska, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Małgorzata Kłobukowska spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydatkę wykształcenie i zdobyte doświadczenie zawodowe w zakresie służby bhp, jak również predyspozycje i umiejętności, gwarantują prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.


stanowisko:

Starszy specjalista do spraw bhp w Wydziale Organizacyjnym

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 27 listopada 2023  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)