Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2021

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2021 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)wybrany kandydat: Milena Majeranowska, zam. Jeleniec 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej złożona została w wymaganym terminie jedna oferta. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych oferta spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydatkę doświadczenie pozwoliły dokonać wyboru Jej kandydatury na w/wym. stanowisko.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 27 grudnia 2021  12:00

wybrany kandydat: Monika Niewiarowska-Zych, zam. Chełmno
Aleksandra Świerczek, zam. Chełmno
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone zostały dwie oferty. Oferty wpłynęły w terminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę. W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.

stanowisko:

psycholog

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 22 grudnia 2021  12:00

wybrany kandydat: Sylwia Ernestowicz, zam. Chełmno
Barbara Swołek, zam. Chełmno
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku złożone zostały w wymaganym terminie dwie oferty. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę. W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 22 grudnia 2021  12:00

wybrany kandydat: Barbara Tarka, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Barbara Tarka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydatkę doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i umiejętności gwarantują prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.

stanowisko:

inspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 4 października 2021  14:00

wybrany kandydat: Dominika Chmurzyńska, zamieszkała w Ostrowitem (gmina Lniano) 
uzasadnienie wyboru: Pani Dominika Chmurzyńska podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich kandydatów spełniających wymogi formalne. Wykazała się najlepszą znajomością przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego, postępowanie administracyjne a także znajomością przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii. Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.

stanowisko:

geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomo

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 5 lipca 2021  14:00

wybrany kandydat: Ewa Bętkowska, zamieszkała w Klamrach 
uzasadnienie wyboru: Pani Ewa Bętkowska spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydatkę wykształcenie i zdobyte doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania kryzysowego, jak również predyspozycje i umiejętności, gwarantują prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.


stanowisko:

podinspektor w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 12 marca 2021  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)