Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)wybrany kandydat: Monika Niewiarowska-Zych, zamieszkała w Chełmnie
Aleksandra Świerczek, zamieszkała w Chełmnie
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone zostały dwie oferty. Oferty wpłynęły w terminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.
W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.

stanowisko:

psycholog

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 18 grudnia 2020  12:00

wybrany kandydat: Sylwia Ernestowicz, zamieszkała w Chełmnie
Monika Ziemecka, zamieszkała w Chełmnie
Szymon Lenartowski, zamieszkały w Chełmnie
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2021 roku złożone zostały w wymaganym terminie trzy oferty. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.
W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 18 grudnia 2020  12:00

wybrany kandydat: Mirosława Kowalik,  
uzasadnienie wyboru: Pani Mirosława Kowalik spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydata wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z rachunkowością księgową gwarantuje prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku specjalisty ds. księgowości.

stanowisko:

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

miejsce pracy: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Grubno 56, 86-212 Stolno
termin składania dokumentów: 7 grudnia 2020  14:30

wybrany kandydat: Anna Winiarska, zamieszkała w Chełmnie
Adam Rożek, zamieszkały w Chełmnie
 
uzasadnienie wyboru:

stanowisko:

trener programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 27 sierpnia 2020  12:00

wybrany kandydat: Michał Sulecki, zamieszkały w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pan Michał Sulecki spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydata doświadczenie zawodowe i znajomość tematyki związanej zarówno z transportem publicznym, jak też zarządzaniem ruchem na drogach gwarantuje prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.

stanowisko:

inspektor ds. transportu i organizacji ruchu

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 24 sierpnia 2020  14:00

wybrany kandydat: Magdalena Trzpil, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Magdalena Trzpil podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich kandydatów spełniających wymogi formalne. Wykazała się najlepszą znajomością przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego, postępowanie administracyjne, a także przepisów prawa z zakresu oświaty. Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.


stanowisko:

podinspektor ds. oświaty w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 28 lutego 2020  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)