Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2019 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 9 (z 9)wybrany kandydat: Monika Niewiarowska-Zych, zam. Chełmno
Aleksandra Świerczek, zam. Chełmno
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone zostały dwie oferty. Oferty wpłynęły w terminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę. W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.

stanowisko:

psycholog

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 27 grudnia 2019  12:00

wybrany kandydat: Sylwia Ernestowicz, zam. Chełmno
Aleksandra Kubacka, zam. Grubno
Szymon Lenartowski, zam. Chełmno
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku złożone zostały w wymaganym terminie cztery oferty. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniły trzy oferty, które zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę. W związku z powyższym na w/wym. stanowisko wybrano w/Wym. osoby.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 27 grudnia 2019  12:00

wybrany kandydat: Izabela Mojżesz, Zegartowice 
uzasadnienie wyboru: Przyjęta oferta była jedyną, która spełniła warunki formalne oraz osoba może podjąć zatrudnienie w czasie określonym przez Zatrudniającego.

stanowisko:

Terapeuta

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 14 października 2019  15:30

wybrany kandydat: Barbara Swołek, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Przyjęta oferta była jedyną, która spełniła warunki formalne oraz osoba może podjąć zatrudnienie w czasie określonym przez Zatrudniającego.

stanowisko:

Koordynator Pomocy

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 14 października 2019  15:30

wybrany kandydat: Monika Tarka, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Monika Tarka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego oraz znajomością przepisów prawa z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz kpa. Kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.


stanowisko:

podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 24 maja 2019  14:00

wybrany kandydat: Patrycja Lipińska - Dembek, Lniano 
uzasadnienie wyboru: Pani Patrycja Lipińska - Dembek była jedynym kandydatem, który złożył ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze. Jej oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez pracodawcę.


stanowisko:

Psycholog

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 14 maja 2019  16:30

wybrany kandydat: Michał Lewandowski, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Pan Michał Lewandowski był jedynym kandydatem, który złożył ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze. Jego oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez pracodawcę.


stanowisko:

Opiekun mieszkań/Trener pracy

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 14 maja 2019  16:30

wybrany kandydat: Romuald Chojnacki, zamieszkały w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pan Romuald Chojnacki był jedynym kandydatem, który złożył ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze. Jego oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone przez pracodawcę. Przeprowadzona z kandydatem rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła jego wysokie kompetencje, odpowiednią wiedzę, doświadczenie, a także cechy osobowościowe predysponujące do pracy na stanowisku objętym naborem.

stanowisko:

inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 25 lutego 2019  13:00

wybrany kandydat: Agata Sibilla, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Agata Sibilla podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zasad funkcjonowania samorządu powiatowego, dobrą znajomością przepisów z zakresu ustawy prawo budowlane i ustaw powiązanych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska. Kandydatka posiada odpowiednie umiejętności, doświadczenie i predyspozycje gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.


stanowisko:

podinspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 25 stycznia 2019  13:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 9 (z 9)