Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2017 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)wybrany kandydat: Monika Łaszkiewicz, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Monika Łaszkiewicz była jedyną kandydatką spełniającą wymogi formalne konkursu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, znajomością przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego. Kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonania obowiązków na danym stanowisku.

stanowisko:

podinspektor ds. obsługi sekretariatu

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno
termin składania dokumentów: 11 grudnia 2017  14:00

wybrany kandydat: Joanna Kleszczyńska, Rybieniec 
uzasadnienie wyboru: Pani Joanna Kleszczyńska była jedyną kandydatką, która przystąpiła do konkursu. Kandydatka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawa regulujących płace pracowników szkoły oraz sprawy z zakresu VAT. Posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

stanowisko:

Specjalista ds. księgowości

miejsce pracy: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, 86-212 Stolno
termin składania dokumentów: 23 czerwca 2017  14:30

wybrany kandydat: Agnieszka Drewniak, Kałdus 
uzasadnienie wyboru: Pani Agnieszka Drewniak była jedyną kandydatką, która przystąpiła do konkursu. Kandydatka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawa w zakresie księgowości oraz podatku VAT. Posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

stanowisko:

Główny księgowy

miejsce pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
termin składania dokumentów: 23 czerwca 2017  14:00

wybrany kandydat: Joanna Krzemińska, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Joanna Krzemińska była jedyną kandydatką spełniającą wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomością ustawy o rachunkowości w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. Posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

stanowisko:

kasjer

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 13 marca 2017  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)