Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2016

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2016 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)wybrany kandydat: Kamila Dyks, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Kamila Dyks była jedyną kandydatką spełniającą wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, a także ustawy prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje
i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.


stanowisko:

referent w Wydziale Komunikacji i Transportu

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno
termin składania dokumentów: 8 lutego 2016  13:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)