Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2015

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2015 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)wybrany kandydat: Katarzyna Szymczak, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Katarzyna Szymczak była jedyną kandydatką spełniającą wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, znajomością ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości. Kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.

stanowisko:

podinspektor w Wydziale Finansowym

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno
termin składania dokumentów: 18 grudnia 2015  13:00

wybrany kandydat: Aleksandra Głowacka, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą 46/2015 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 24 czerwca 2015 r. wyłoniła na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie Panią Aleksandrę Głowacką. Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 15 lipca 2015 r. powierzono stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie Pani Aleksandrze Głowackiej.

stanowisko:

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie

miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie, ul. Dworcowa 20/22, 86-200 Chełmno
termin składania dokumentów: 25 czerwca 2015

wybrany kandydat: Magdalena Piotrowska, zamieszkała w m. Storlus 
uzasadnienie wyboru: Pani Magdalena Piotrowska podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała bardzo dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego, podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku objętym naborem, tj. z zakresu gospodarki nieruchomościami, a także ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są pożądane na danym stanowisku pracy, takimi jak: odpowiedzialność, dokładność, sumienność, komunikatywność oraz silna motywacja do pracy.

stanowisko:

podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 5 czerwca 2015  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 3 (z 3)