Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2014

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2014 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)wybrany kandydat: Joanna Bobowska, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Joanna Bobowska w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą liczbę punktów, wykazując się najlepszą znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. Pani Joanna Bobowska posiada także odpowiednie predyspozycje osobowościowe, które będę przydatne w pracy na stanowisku, takie, jak: sumienność, silna motywacja do pracy oraz komunikatywność.

stanowisko:

podinspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 10 marca 2014  14:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)