Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2012

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2012 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)wybrany kandydat: Barbara Jankiewicz, zamieszkała w Dolnych Wymiarach 
uzasadnienie wyboru: Pani Barbara Jankiewicz w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą liczbę punktów, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego oraz z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku, takimi jak: sumienność, odpowiedzialność, staranność, dokładność oraz komunikatywność.

stanowisko:

młodszy geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

miejsce pracy: Powiatowym Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
termin składania dokumentów: 14 września 2012  14:00

wybrany kandydat: Janina Badziąg, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Pani Janina Badziąg w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazywała się najlepszym stopniem znajomości zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych. Wykazywała się umiejętnością pracy w zintegrowanych systemach informacyjnych, w tym znajomością i obsługą programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych (wieloletni staż pracy w zawodzie księgowej). Jest osobą komunikatywną, konsekwentną w realizowaniu zadań, dokładną, sumienną, rzetelną, odpowiedzialną, terminową, o nieposzlakowanej opinii i wysokiej kulturze osobistej.


stanowisko:

główny księgowy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie

miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 86-200 Chełmno, ul. Słowackiego 3
termin składania dokumentów: 14 września 2012  14:00

wybrany kandydat: Pani Małgorzata Jabłońska, zamieszkała w Grudziądzu 
uzasadnienie wyboru: Pani Małgorzata Jabłońska w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą liczbę punktów, wykazując się najlepszym stopniem znajomości przepisów prawa z zakresu postępowania administracyjnego oraz z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wykazała się również odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku, takimi jak: sumienność, odpowiedzialność, staranność, dokładność oraz komunikatywność.

stanowisko:

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

miejsce pracy: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
termin składania dokumentów: 6 lipca 2012  14:00

wybrany kandydat: Agnieszka Malinowska, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Komisja przydzieliła jednogłośnie Pani Agnieszce Malinowskiej największą, maksymalną ilość punktów. Kandydatka wykazała się dużą wiedzą z zakresu organizacji zarządzania drogami publicznymi oraz znajomością zasad realizacji robót drogowych. Wieloletnia praca w Powiatowym Zarządzie Dróg i znajomość specyfiki pracy miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji.

stanowisko:

Inspektor ds. inżynierii ruchu

miejsce pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
termin składania dokumentów: 11 czerwca 2012  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)