Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2022

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2022 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 8 (z 8)wybrany kandydat: Pani Monika Niewiarowska-Zych, zamieszkała w Chełmnie
Pani Aleksandra Świerczek, zamieszkała w Chełmnie
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko psychologa złożone zostały dwie oferty. Oferty wpłynęły w terminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.

stanowisko:

psycholog

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 22 grudnia 2022  12:00

wybrany kandydat: Pani Sylwia Ernestowicz, zamieszkała w Chełmnie
Pan Rafał Sierko, zamieszkały w Chełmnie
 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2023 roku złożone zostały w wymaganym terminie dwie oferty. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych wszystkie oferty spełniały wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferty zawierały cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 22 grudnia 2022  12:00

wybrany kandydat: Pani Sabina Gątkiewicz, zamieszkała w Chełmnie 
uzasadnienie wyboru: Pani Sabina Gątkiewicz spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego w dn. 27.10.2022 r. Pani Sabina Gątkiewicz wykazała się udokumentowanymi kompetencjami i doświadczeniem zawodowym potrzebnym do rzetelnego pełnienia funkcji specjalisty ds. finansowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chełmnie. Zna przepisy z zakresu rachunkowości i finansów i potrafi je stosować w praktyce, posiada również doświadczenie w środowisku oświatowym i samorządowym.

stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie
termin składania dokumentów: 10 listopada 2022  14:30

wybrany kandydat: Pani Milena Majeranowska, zam. Jeleniec 
uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku złożona została w wymaganym terminie jedna oferta. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych oferta spełniała wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Oferta zawierała cenę za godzinę pracy możliwą do zaakceptowania przez zleceniodawcę.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa cywilno-prawna)

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 10 czerwca 2022  12:00

uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku nie wpłynęła żadna oferta.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 6 maja 2022  12:00

uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku nie wpłynęła żadna oferta.

stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa cywilno-prawna)

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 30 marca 2022  12:00

wybrany kandydat: Małgorzata Dudek, zamieszkała w Raciniewie 
uzasadnienie wyboru: Pani Małgorzata Dudek spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadane przez kandydatkę wykształcenie i zdobyte doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, jak również predyspozycje i umiejętności, gwarantują prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.

stanowisko:

geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
termin składania dokumentów: 28 lutego 2022  14:00

uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmińskiego w 2022 roku nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym na w/wym. stanowisko nie dokonano wyboru.


stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa cywilno-prawna)

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
termin składania dokumentów: 24 lutego 2022  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 8 (z 8)