Informacja o rozstrzygnięciu konkursu – nieodpłatna pomoc prawna26.11.2020

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu – nieodpłatna pomoc prawna

26.11.2020

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu – nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że Zarząd Powiatu Chełmińskiego w dniu 25 listopada br., uchwałą nr 152/2020 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2021 roku.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 64020 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), w tym na edukację prawną – 3960 zł.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (26 listopada 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (26 listopada 2020, 12:43:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34