Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę gazociągu: obręb ewidencyjny nr 8, gmina Miasto Chełmno oraz obręb ewidencyjny Nowe Dobra, gmina Chełmno23.11.2020

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę gazociągu: obręb ewidencyjny nr 8, gmina Miasto Chełmno oraz obręb ewidencyjny Nowe Dobra, gmina Chełmno

23.11.2020

Chełmno, dnia 23-11-2020r.

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.298.2020.AS

INFORMACJA
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Starosta Chełmiński podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 09-11-2020r. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, została wydana decyzja Nr 395/2020 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.298.2020.AS) o pozwoleniu na:

przebudowę gazociągu w/c wraz ze stacją gazową w/c w miejscowości Chełmno, z lokalizacją inwestycji na działkach nr 77, 78, 79, 82, 84, 96/5, 97/2, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 112/2, 112/3, obręb ewidencyjny nr 8, gmina Miasto Chełmno oraz działkach nr 523, 524, 529/1, 529/2, 530/3, obręb ewidencyjny Nowe Dobra, gmina Chełmno.

Wnioskowana inwestycja obejmuje budowę, wzdłuż istniejącej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 PN84, od miejsca włączenia do gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 PN84 relacji Chełmża - Chełmno - Świecie do stacji gazowej wysokiego ciśnienia Q=9000 Nm3/h w Chełmnie, przebudowę układu dolotowego, montażu układu 2 równolegle połączonych filtroseparatorów, budowę instalacji nawaniania wtryskowego, budowę betonowej obudowy kontenerowej kotłowni technologicznej, budowę betonowej obudowy kontenerowej stacji redukcyjnej Q=9000 Nm3/h, budowę przewodu wyjściowego stacji DN250 PN16 z naziemnym układem zaporowo-upustowym, budowę przewodu obejściowego oraz zagospodarowanie terenu stacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, społeczeństwo ma prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższe możliwe jest w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju nr 6 w godz. 7:30-15:30 (we wtorek 7:30-16:30, w piątek 7:30-14:30). Z uwagi na sytuację w kraju spowodowaną koronawirusem, ewentualną chęć przybycia i zapoznania się z dokumentami należy ustalić kontaktując się telefonicznie z pracownikiem wydziału (tel. Kontaktowy: 56 677 24 38 lub 59).

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (23 listopada 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (24 listopada 2020, 11:12:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24