Informacja o zwołaniu XVI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego20.11.2020

Informacja o zwołaniu XVI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

20.11.2020

Chełmno 20 listopada 2020 r.

OR.D.0002. 2020.AAP

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
/tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920/

zwołuję

XVI Sesję Rady Powiatu Chełmińskiego

na dzień 25 listopada 2020 roku o godz. 14.30
(sesja przeprowadzona zdalnie przy użyciu aplikacji Microsoft Teams)

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Chełmińskiego

Magdalena Pudło


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020-2030:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Zakończenie.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Pudło (20 listopada 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (20 listopada 2020, 13:41:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42