Dnia 24 grudnia 2020 r. urząd będzie nieczynny17.11.2020

Dnia 24 grudnia 2020 r. urząd będzie nieczynny

17.11.2020

ZARZĄDZENIE NR 33/2020
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie: ustalenia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Chełmnie


Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920)

zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, w zamian za święto 26 grudnia, przypadające w sobotę.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi powiatu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Chełmiński

Zdzisław Gamański

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gamański (17 listopada 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (18 listopada 2020, 12:28:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28