Zarządzenie Starosty Chełmińskiego w sprawie zamknięcia Starostwa Powiatowego w Chełmnie dla interesantów15.10.2020

Zarządzenie Starosty Chełmińskiego w sprawie zamknięcia Starostwa Powiatowego w Chełmnie dla interesantów

15.10.2020

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zamknięcia Starostwa Powiatowego w Chełmnie dla interesantów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

§ 1. Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Chełmnie będzie zamknięte dla interesantów ze względów profilaktycznych, celem zapobiegania szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19.

§ 2. 1. Podstawową formą komunikacji będzie kontakt telefoniczny, poprzez e-mail oraz
e-puap, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W przypadku wystąpienia konieczności załatwienia wyjątkowo ważnych i pilnych spraw należy poprzedzić przyjście do urzędu kontaktem telefonicznym, w celu umówienia spotkania z pracownikiem merytorycznym załatwiającym sprawę.

§ 3. Bez uprzedniego ustalenia terminu wizyty, żadne sprawy nie będą załatwiane
w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem.

§ 4. Dokumenty, pisma, wnioski, w sprawach wymagające formy pisemnej należy przekazywać listownie pocztą lub osobiście, składając je do przygotowanego w tym celu pojemnika, wystawionego przed drzwiami wejściowymi do Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, zawsze w godzinach pracy urzędu.

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu w Chełmnie.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gamański (15 października 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (15 października 2020, 10:28:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 737