Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą, na działce nr 39/13, obręb Trzebcz Królewski, gmina Kijewo Królewskie08.10.2020

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą, na działce nr 39/13, obręb Trzebcz Królewski, gmina Kijewo Królewskie

08.10.2020

Chełmno, dnia 08-10-2020r.
Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.290.2020.AS                                                    
 
 
INFORMACJA
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
 
            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Starosta Chełmiński podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 17-09-2020r. dla Elektrowni PV 38  Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, została wydana decyzja Nr 325/2020 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.290.2020.AS) o pozwoleniu na:
 
budowę elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w zabudowie instalacjami odnawialnego źródła energii, na działce nr 39/13, obręb ewidencyjny Trzebcz Królewski, gmina Kijewo Królewskie.
 
            Wnioskowana inwestycja obejmuje budowę modułów fotowoltaicznych o mocy 365 Wp w liczbie 2738 sztuk, inwerterów w liczbie 7 sztuk, linii kablowych nN,  stacji transformatorowej, utwardzonego placu manewrowego wraz z drogą dojazdową oraz ogrodzeniem, na działce nr 39/13, obręb ewidencyjny Trzebcz Królewski, gmina Kijewo Królewskie.
       Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, społeczeństwo ma prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższe możliwe jest w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju nr 6 w godz. 7:30-15:30(we wtorek 7:30-16:30, w piątek 7:30-14:30).
 
 
 
                                                                                            z up. Starosty
                                                                                                Arkadiusz Beska
                                                                                                     Naczelnik
                                                                                         Wydziału Administracji
                                                                                    Architektoniczno - Budowlanej
                                                                                                 i Środowiska
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Studzińska (8 października 2020)
Opublikował: Arkadiusz Beska (9 października 2020, 12:00:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47