Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2020 r.”26.02.2020

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2020 r.”

26.02.2020

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
„Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2020 r.”


Powiat Chełmiński
reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.)
oraz Uchwały nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”,
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
„Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2020 r.”

Niezbędne dokumenty wraz z regulaminem stanowią załączniki do uchwały nr 86/2020 Zarządu Powiatu Chełmińskiego:

przejdź do uchwały

metryczka


Wytworzył: Dorota Podlasińska (26 lutego 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (27 lutego 2020, 17:59:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321