Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 815) starsze aktualności »Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

26.08.2020

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w ChełmnieInformacja o zwołaniu XIV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

21.08.2020

Informacja o zwołaniu XIV sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania budynku istniejącej stolarni z częścią magazynową na budynek produkcji wyrobów z laminatów polyestrowych z dobudową dwóch kominów wentylacyjnych, Podwiesk, gmina Chełmno

19.08.2020

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania budynku istniejącej stolarni z częścią magazynową na budynek produkcji wyrobów z laminatów polyestrowych z dobudową dwóch kominów wentylacyjnych, Podwiesk, gmina ChełmnoZaczynamy nabór wniosków służących walce z COVID-19

10.08.2020

Zaczynamy nabór wniosków służących walce z COVID-19Wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obręb Mgoszcz, gmina Lisewo

05.08.2020

Wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obręb Mgoszcz, gmina LisewoInformacja o możliwości przyznania Pracodawcom środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

04.08.2020

Informacja o możliwości przyznania Pracodawcom środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcyZNIESIENIE OBOWIĄZKU REJESTRACJI ŁODZI I PONTONÓW

31.07.2020

ZNIESIENIE OBOWIĄZKU REJESTRACJI ŁODZI I PONTONÓWNiskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

20.07.2020

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowychDofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działal

20.07.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalInformacja o możliwości składania uwag dotyczących oferty realizacji zadania publicznego pn. pn. Wykonanie INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ „GARDEN BOOK” podczas Perspektywy - 9 Hills Festival 2020

09.07.2020

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących oferty realizacji zadania publicznego pn. pn. Wykonanie INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ „GARDEN BOOK” podczas Perspektywy - 9 Hills Festival 2020Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020

09.07.2020

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej

29.06.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnejNiskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

29.06.2020

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowychInformacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020

26.06.2020

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! 24.06.2020 weszła w życie Tarcza 4.0

24.06.2020

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! 24.06.2020 weszła w życie Tarcza 4.0Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku produkcyjno-magazynowego i budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą, Trzebiełuch, gmina Stolno

19.06.2020

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku produkcyjno-magazynowego i budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą, Trzebiełuch, gmina StolnoDofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działal

12.06.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalDofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

12.06.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcyDofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

12.06.2020

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracownikówInformacja o zwołaniu XIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

10.06.2020

Informacja o zwołaniu XIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 815) starsze aktualności »