zamówienie na:

Zakup i dostawy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.5.2019.2020.JG
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2020  11:00
wynik postępowania: Komisja stwierdza, że najkorzystniejszymi ofertami na poszczególne części zamówienia są: na część nr 1 zamówienia (elektronika) oferta nr 7 złożona przez PHU BMS Sp.J., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyń, która uzyskała 100 pkt.; na część nr 2 zamówienia (pomoce naukowe) oferta nr 1 złożona przez Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, która uzyskała 100 pkt.; na część nr 3 zamówienia (artykuły biurowe i papiernicze) oferta nr 9 złożona przez Firmę Usługowo Handlową „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno. która uzyskała 100 pkt. Unieważnia się postępowanie w części nr 4 zamówienia (meble), ponieważ na tą część zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. 
_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 1.10.2020 r.

Chełmno dnia 29.09.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.041.5.2019.2020.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego".


Kwota przeznaczona w budżecie na wykonania zadania to: 264 398,00 zł. brutto,
w podziale na 4 części to:
 
Nr części Nazwa części Koszt brutto
1. Elektronika 217 255,00
2. Pomoce naukowe 22 447,00
3. Artykuły biurowe i papiernicze 5 856,00
4. Meble 18 840,00
Razem: 264 398,00

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 25.09.2020 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego".

I. W postępowaniu złożono następujące oferty;
1) oferta nr 1 złożona przez Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, na część nr 2 zamówienia, na kwotę 17.917,74 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.
2) oferta nr 2 złożona przez CEZAS – Toruń, Sp. z o.o., ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń., na część nr 2 zamówienia, na kwotę 25.229,76 zł. brutto, termin dostawy 30 dni, termin realizacji reklamacji 14 dni.
3) oferta nr 3 złożona przez BIUINF Sp z o.o., Sp.K., ul. Kaszubska 17/D, 85-048 Bydgoszcz, na część nr 1 zamówienia, na kwotę 225.172,41 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.
4) oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL Hydro Sp.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik, na część nr 2 zamówienia, na kwotę 20.864,00 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.
5) oferta nr 5 złożona przez Tesora Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-399 Bielsko-Biała, na część nr 2 zamówienia, na kwotę 20.489,00 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni i część nr 3 zamówienia, na kwotę 6.880,00 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni
6) oferta nr 6 złożona przez GRUPA INVEST Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-310 Leżajsk., na część nr 2 zamówienia, na kwotę 23.626,42 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.
7) oferta nr 7 złożona przez PHU BMS Sp.J., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyń, na część nr 1 zamówienia, na kwotę 220.854,27 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.
8) oferta nr 8 złożona przez 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, na część nr 1 zamówienia, na kwotę 228.842,00 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.
9) oferta nr 9 złożona przez Firmę Usługowo Handlową „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno., na część nr 3 zamówienia, na kwotę 4.173,20 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.
10) oferta nr 10 złożona przez Bitland Wronkowski Mariusz, ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno, na część nr 1 zamówienia, na kwotę 223.355,00 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.

II. Komisja dokonała oceny poszczególnych ofert zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, oferenci uzyskali następującą ilość punktów:
1) Oferta nr 1 złożona przez Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, na część nr 2 zamówienia (pomoce naukowe), na kwotę 17.917,74 zł. brutto (60,00 pkt), termin dostawy 20 dni (30,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni 10,00 pkt), ocena łączna 100,00 pkt
2) Oferta nr 2 złożona przez CEZAS – Toruń, Sp. z o.o., ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń., na część nr 2 zamówienia (pomoce naukowe), na kwotę 25.229,76 zł. brutto (42,61 pkt.), termin dostawy 30 dni 15,00 pkt), termin realizacji reklamacji 14 dni (5,00 pkt.), ocena łączna 62,61 pkt.
3) Oferta nr 3 złożona przez BIUINF Sp z o.o., Sp.K., ul. Kaszubska 17/D, 85-048 Bydgoszcz, na część nr 1 zamówienia (elektronika), na kwotę 225.172,41 zł. brutto 58,85 pkt), termin dostawy 20 dni (30,00 pkt), termin realizacji reklamacji 7 dni (10,00 pkt), ocena łączna 98,85 pkt.
4) Oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL Hydro Sp.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik, na część nr 2 zamówienia (pomoce naukowe), na kwotę 20.864,00 zł. (51,55 pkt) brutto, termin dostawy 20 dni (30,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (10,00 pkt.), ocena łączna 91,55 pkt.
5) Oferta nr 5 złożona przez Tesora Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-399 Bielsko-Biała, na część nr 2 zamówienia (pomoce naukowe), na kwotę 20.489,00 zł. brutto (52,47 pkt.), termin dostawy 20 dni (30,00 pkt), termin realizacji reklamacji 7 dni (10,00 pkt.), ocena łączna 92,47 pkt, i część nr 3 zamówienia (art. biurowe i papiernicze), na kwotę 6.880,00 zł. brutto (36,39 pkt.), termin dostawy 20 dni (30,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (10,00 pkt), ocena łączna 76,39 pkt.
6) Oferta nr 6 złożona przez GRUPA INVEST Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-310 Leżajsk, na część nr 2 zamówienia (pomoce naukowe), na kwotę 23.626,42 zł. brutto (45,50 pkt), termin dostawy 20 dni (30,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (10,00 pkt.), ocena łączna 85,50 pkt.
7) Oferta nr 7 złożona przez PHU BMS Sp.J., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyń, na część nr 1 zamówienia (elektronika), na kwotę 220.854,27 zł. brutto (60,00 pkt.), termin dostawy 20 dni (30,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (10,00 pkt.), ocena łączna 100,00 pkt.
8) Oferta nr 8 złożona przez 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, na część nr 1 zamówienia (elektronika), na kwotę 228.842,00 zł. brutto (57,01 pkt.), termin dostawy 20 dni (30,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (10,00) pkt.), ocena łączna 97,91 pkt.
9) Oferta nr 9 złożona przez Firmę Usługowo Handlową „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, na część nr 3 zamówienia (art. biurowe i papiernicze), na kwotę 4.173,20 zł. brutto (60,00 pkt), termin dostawy 20 dni (30,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (10,00 pkt.), ocena łączna 100,00 pkt.
10) Oferta nr 10 złożona przez Bitland Wronkowski Mariusz, ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno, na część nr 1 zamówienia (elektronika), na kwotę 223.355,00 zł. brutto (59,33 pkt.), termin dostawy 20 dni (30,00 pkt.), termin realizacji reklamacji 7 dni (10,00 pkt.), ocena łączna 99,33 pkt.

III. Komisja stwierdza, że najkorzystniejszymi ofertami na poszczególne części zamówienia są:
1. Na część nr 1 zamówienia (elektronika) oferta nr 7 złożona przez PHU BMS Sp.J., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyń, która uzyskała 100 pkt.
2. Na część nr 2 zamówienia (pomoce naukowe) oferta nr 1 złożona przez Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, która uzyskała 100 pkt.
3. Na część nr 3 zamówienia (artykuły biurowe i papiernicze) oferta nr 9 złożona przez Firmę Usługowo Handlową „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno. która uzyskała 100 pkt.
4. Na część nr 4 zamówienia – meble, nie wpłynęła żadna oferta.

IV. Wnioski komisji przetargowej:
1. Udzielić zamówienia oferentom, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
2. unieważnić postępowanie w części dotyczącej 4 części zamówienia (meble), ponieważ na tą część zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.


_______________________________________________________________________________________
dodano dnia 29.09.2020 r.

Chełmno dnia 25.09.2020 r.

Znak sprawy: ZZP.041.5.2019.2020.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego".


Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 25.09.2020 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego".

Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.
1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania oraz o kwotach przeznaczonych na poszczególne części zamówienia.
Kwota przeznaczona w budżecie na wykonania zadania to: 264 398,00 zł. brutto,
w podziale na 4 części to:
Część nr 1 – elektronika 217.255,00 zł. brutto
Część nr 2 – pomoce naukowe 22447,00 zł. brutto
Część nr 3 – artykuły biurowe i papiernicze 5.856,00 zł. brutto
Część nr 4 – meble 18.840,00 zł. brutto

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęło dziesięć ofert.

3. Złożone oferty zostały otwarte po czym odczytano nazwę oferentów oraz oferowaną cenę brutto, oferowany termin dostawy i termin realizacja reklamacji.

4. W postępowaniu złożono następujące oferty;
1) oferta nr 1 złożona przez Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa,
na część nr 2 zamówienia, na kwotę 17.917,74 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.

2) oferta nr 2 złożona przez CEZAS – Toruń, Sp. z o.o., ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń.,
na część nr 2 zamówienia, na kwotę 25.229,76 zł. brutto, termin dostawy 30 dni, termin realizacji reklamacji 14 dni.

3) oferta nr 3 złożona przez BIUINF Sp z o.o., Sp.K., ul. Kaszubska 17/D, 85-048 Bydgoszcz,
na część nr 1 zamówienia, na kwotę 225.172,41 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.

4) oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL Hydro Sp.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik,
na część nr 2 zamówienia, na kwotę 20.864,00 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.

5) oferta nr 5 złożona przez Tesora Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-399 Bielsko-Biała,
na część nr 2 zamówienia, na kwotę 20.489,00 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni
na część nr 3 zamówienia, na kwotę 6.880,00 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni

6) oferta nr 6 złożona przez GRUPA INVEST Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-310 Leżajsk.,
na część nr 2 zamówienia, na kwotę 23.626,42 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.

7) oferta nr 7 złożona przez PHU BMS Sp.J., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyń,
na część nr 1 zamówienia, na kwotę 220.854,27 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.

8) oferta nr 8 złożona przez 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław,
na część nr 1 zamówienia, na kwotę 228.842,00 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.

9) oferta nr 9 złożona przez Firmę Usługowo Handlową „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno.,
na część nr 3 zamówienia, na kwotę 4.173,20 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.

10) oferta nr 10 złożona przez Bitland Wronkowski Mariusz, ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno,
na część nr 1 zamówienia, na kwotę 223.355,00 zł. brutto, termin dostawy 20 dni, termin realizacji reklamacji 7 dni.

II. Po dokonaniu sprawdzenia złożonych dokumentów komisja stwierdza, że wszystkie oferty są kompletne – spełniają warunki określone w SIWZ.


_______________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 10.09.2020 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
Zakup i dostawy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego"

_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 583723-N-2020 z dnia 10.09.2020 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 583723-N-2020
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (125kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (98kB) word

Załącznik nr 1 - część nr 1 elektronika (48kB) word
Załącznik nr 1 - część nr 2 pomoce naukowe (60kB) word
Załącznik nr 1 - część nr 3 art. biurowe i papiernicze (37kB) word
Załącznik nr 1 - część nr 4 meble (164kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (47kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (58kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (42kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (55kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (10 września 2020, 13:36:06)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (1 października 2020, 14:40:41)
Zmieniono: dodano informację z oceny i wyboru ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 471