zamówienie na:

Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim (Przetarg 2)

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.3.2019.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia została wskazana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania.  
Zawiadomienie o uinieważnieniu postępowania (76kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (102kB) pdf


Chełmno, dnia 04.06.2019 r.


POWIAT CHEŁMIŃSKI
86-200 CHEŁMNO, UL. HARCERSKA 1
OGŁASZA
DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
ŚCIEŻKI ROWEROWE W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2019 r. pod numerem 556340-N-2019.
Ogłoszenie można pobrać w pliku PDF: POBIERZ (1597kB) pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać poniżej:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (588kB) pdf
UWAGA ! Dodano w dniu 14.06.2019 r. wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 (470kB) pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (36kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (40kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (36kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc (38kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc (39kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc (67kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (323kB) pdf

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy ofertowe dostępne są do pobrania poniżej:
Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (169kB) pdf
Załącznik nr 1.2 do SIWZ-PB-OKŁADKA I SPIS.zip (790kB) zip
Załącznik nr 1.3 do SIWZ-PB-TOM 1 FORMALNO PRAWNE.zip (15902kB) zip
Załącznik nr 1.4 do SIWZ-PB-TOM 2.1 PZT.zip (17795kB) zip
Załącznik nr 1.5 do SIWZ-PB-TOM 2.2 PZT.zip (14444kB) zip
Załącznik nr 1.6 do SIWZ-PB-TOM 3.1.1 DROGOWY.zip (19483kB) zip
Załącznik nr 1.7 do SIWZ-PB-TOM 3.1.2 DROGOWY.zip (10739kB) zip
Załącznik nr 1.8 do SIWZ-PB-TOM 3.2.1 SANITARNY.zip (14956kB) zip
Załącznik nr 1.9 do SIWZ-PB-TOM 3.2.2 SANITARNY.zip (12827kB) zip
Załącznik nr 1.10 do SIWZ-PB-TOM 3.2.3 SANITARNY.zip (16196kB) zip
Załącznik nr 1.11 do SIWZ-PB-TOM 3.2.4 SANITARNY.zip (14412kB) zip
Załącznik nr 1.12 do SIWZ-PB-TOM 3.2.5 SANITARNY.zip (14844kB) zip
Załącznik nr 1.13 do SIWZ-PB-TOM 3.2.6 SANITARNY.zip (14272kB) zip
Załącznik nr 1.14 do SIWZ-PB-TOM 3.3.1 ELEKTR i TELE.zip (11234kB) zip
Załącznik nr 1.15 do SIWZ-PB-TOM 3.3.2 ELEKTR i TELE.zip (9221kB) zip
Załącznik nr 1.16 do SIWZ-PB-TOM 3.4 INWENTARYZACJA ZIELENI.zip (13116kB) zip
Załącznik nr 1.17 do SIWZ-PB-TOM 3.5 OPINIA GEOTECHNICZNA.zip (11157kB) zip
Załącznik nr 1.18 do SIWZ-PW-TOM I Branża drogowa.zip (18452kB) zip
Załącznik nr 1.19 do SIWZ-PW-TOM II Branża sanitarna.zip (5409kB) zip
Załącznik nr 1.20 do SIWZ-PW-TOM III.1.1 Branża elektryczna i teletechniczna.zip (12609kB) zip
Załącznik nr 1.21 do SIWZ-PW-TOM III.1.2 Branża elektryczna i teletechniczna.zip (10738kB) zip
Załącznik nr 1.22 do SIWZ-PW-TOM III.2 Branża elektroenergetyczna.zip (16358kB) zip
Załącznik nr 1.23 do SIWZ-PW-TOM IV Branża konstrukcja.zip (2046kB) zip
Załącznik nr 1.24 do SIWZ-PW-TOM V Projekt stałej organizacji ruchu.zip (12116kB) zip
Załącznik nr 1.25 do SIWZ-PW-TOM VI Specyfikacje techniczne.zip (16326kB) zip
Załącznik nr 1.26 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chełmno - Unisław cz.1.xlsx (17kB) excel
UWAGA ! Dodano w dniu 14.06.2019 r. poprawiony kosztorys ofertowy
Załącznik nr 1.26 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chełmno - Unisław cz.1 - zmiany 14-06-2019.xlsx (17kB) excel

Załącznik nr 1.27 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chełmno - Unisław cz.2.xlsx (19kB) excel
UWAGA ! Dodano w dniu 14.06.2019 r. poprawiony kosztorys ofertowy
Załącznik nr 1.27 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chełmno - Unisław cz.2 - zmiany 14-06-2019.xlsx (19kB) excel

Załącznik nr 1.28 do SIWZ-DP ścieżka Podwiesk, cz. 1.zip (19110kB) zip
Załącznik nr 1.29 do SIWZ-DP ścieżka Podwiesk, cz. 2.zip (15534kB) zip
UWAGA ! Dodano w dniu 14.06.2019 r. dodatkowy plik

Załącznik nr 1.30 do SIWZ-Kosztorys Ofertowy Podwiesk.xlsx (66kB) excel
Załącznik nr 1.31 do SIWZ-PFU część opisowa.zip (14002kB) zip
Załącznik nr 1.32 do SIWZ-PFU część rysunkowa 1.zip (8617kB) zip
Załącznik nr 1.33 do SIWZ-PFU część rysunkowa 2.zip (9064kB) zip
Załącznik nr 1.34 do SIWZ-PFU przedmiar robót.zip (2162kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (4 czerwca 2019, 14:15:02)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (5 lipca 2019, 14:20:38)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu drugiego postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 730