GKN14

KARTA USŁUGI NR: GKN 14

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

NIEODPŁATNE PRZYZNANIE NA WŁASNOŚĆ DZIAŁKI GRUNTU BĄDŹ DZIAŁKI OBEJMUJĄCEJ BUDYNKI, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ LOKAL MIESZKALNY I POMIESZCZENIA GOSPODARSKIE Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO PAŃSTWU

Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 ze zm.)
 -  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
Do wniosku należy dołączyć:
 - decyzję o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Państwa w zamian za świadczenie emerytalne lub rentowe.

Opłaty:
Brak.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni. Załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 - ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno,
 - Nr pokoju: 3,
 - Nr telefonu: (56) 677–24–54,
 - Godziny pracy: pon., śr., czw.: 7:30–15:30, wt.: 7:30–16:30 i pt.: 7:30–14:30.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Anna Jaruszewska (14 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (15 maja 2018, 13:21:27)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 736