GKN13

KARTA USŁUGI NR: GKN 13

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.).
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
Do wniosku należy dołączyć:
 - odpis księgi wieczystej.

Opłaty:
10 zł – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Ok. 4 miesięcy. Załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 - ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno,
 - Nr pokoju: 3,
 - Nr telefonu: (56) 677–24–54,
 - Godziny pracy: pon., śr., czw.: 7:30–15:30, wt.: 7:30–16:30 i pt.: 7:30–14:30,
 - Godziny otwarcia kasy: pon., śr., czw.: 7:45–14:30, wt.: 7:45–15:30 i pt.: 7:45-13:30.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.


metryczka


Wytworzył: Anna Jaruszewska (14 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (15 maja 2018, 13:19:24)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881