GKN03

KARTA USŁUGI NR: GKN 03

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

PRZEPROWADZENIE GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW ROLNYCH


Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.);
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246);
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);
 - Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. 1827 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
 - Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Opłaty:
 - Opłata skarbowa w wysokości 10 zł od wydania decyzji.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 - Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 Nr pokoju: 1-2
 Nr telefonu: (56) 677- 24- 16
 Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30- 15:30., wt.: 7:30- 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30
 Godziny otwarcia kasy: pon, śr., czw.: 7:45 – 14:45, wt.: 7:45 – 15:45. i pt.: 7:45 do 13:45

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szczęch-Łepek (24 stycznia 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (26 stycznia 2018, 11:03:34)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426