GKN01

KARTA USŁUGI NR: GKN 01

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO


Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 - Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji;
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:
 - Wniosek dotyczący wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego według załącznika nr 1;
 - Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego według załącznika nr 2 .

Opłaty:
Naliczane zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłaty pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Wnioski załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Obsługa Interesanta - pokój nr 106
Nr telefonu:
Ewidencja Gruntów i Budynków (56) 677-24-16
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (56) 677-24-40

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o udostepnianie materiałów PZGiK (49kB) excel

Nowe druki:
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu (PDF) (451kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szczęch-Łepek (24 stycznia 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (26 stycznia 2018, 10:51:33)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (11 stycznia 2024, 12:44:47)
Zmieniono: aktualizacja druków wniosków o wydanie wypisu i wyrysu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5147