GKN01

KARTA USŁUGI NR: GKN 01

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO


Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
 - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257).

Wymagane dokumenty:
 - Wniosek dotyczący wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego według załącznika nr 1;
 - Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego według załącznika nr 2 .

Opłaty:
Naliczane zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).
Opłaty pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.).

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Wnioski załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 Nr pokoju: 1-2 Ewidencja Gruntów i Budynków , ul. Słowackiego 3
 Nr pokoju: 106 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul Dworcowa 1
 Nr telefonu:
 Ewidencja Gruntów i Budynków (56) 677-24-16
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (56) 677-24-40
 Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30- 15:30., wt.: 7:30- 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30
 Godziny otwarcia kasy: pon, śr., czw.: 7:45 – 14:45, wt.: 7:45 – 15:45. i pt.: 7:45 do 13:45

Tryb odwoławczy:
 Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki do pobrania:

Nowe druki:
Wniosek o udostepnianie materiałów PZGiK (43kB) excel

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu (PDF) (247kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szczęch-Łepek (24 stycznia 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (26 stycznia 2018, 10:51:33)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (1 października 2020, 08:10:29)
Zmieniono: poprawa załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2076