KT24

KARTA USŁUGI NR: KT 24

Starostwo Powiatowe w Chełmnie
86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Komunikacji i Transportu

DOKONANIE ADNOTACJI O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO CIĄGNIĘCIA PRZYCZEPY
LUB DO ZASILANIA GAZEM


Podstawa prawna:
 – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. z 2003 r. Nr 232, poz.2333).

Wymagane dokumenty:
1. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy:
 – dowód rejestracyjny,
 – karta pojazdu jeżeli była wydana,
 – zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
2. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem:
 – dowód rejestracyjny,
 – karta pojazdu jeżeli była wydana,
 – wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 – faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji.

Opłaty:
 Nie podlega opłacie.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 – Wydział Komunikacji i Transportu
 – Nr pokoju: 4
 – Nr telefonu: (56) 677- 24- 57; fax (56) 677- 24- 27 lub 677 24 21
 – Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30- 15:30., wt.: 7:30- 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30
 – Godziny otwarcia kasy: pon, śr., czw.: 7:45 – 14:45, wt.: 7:45 – 15:45. i pt.: 7:45 do 13:45

Tryb odwoławczy:
 Brak.

Uwagi:
 Wszystkich czynności związanych z dokonaniem adnotacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy lub zasilania gazem, organ dokonuje na wniosek właściciela (lub współwłaścicieli) pojazdu albo osoby przez niego (nich) upoważnionej (należy przedłożyć upoważnienie).

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:39:16)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 681