KT21

KARTA USŁUGI NR: KT 21

Starostwo Powiatowe w Chełmnie
86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Komunikacji i Transportu

USTANOWIENIE I ANULOWANIE ZASTAWU REJESTROWEGO NA POJEŹDZIE MECHANICZNYM


Podstawa prawna:
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. z 2004r. nr 145, poz. 1542).

Wymagane dokumenty:
1) Adnotacji o ustanowieniu na pojeździe mechanicznym zastawu rejestrowanego dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu, po przedłożeniu:
 a) dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 b) aktualnego lub pełnego odpisu z rejestru zastawów,
 c) zaświadczenia wydawanego przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.
2) Skreślenia adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowanego dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu, po przedłożeniu:
 a) dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 b) odpisu prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub
 c) pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu zastawu

Opłaty:
 Nie podlega opłacie.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 – Wydział Komunikacji i Transportu
 – Nr pokoju: 4
 – Nr telefonu: (56) 677- 24- 57; fax (56) 677- 24- 27 lub 677 24 21
 – Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30- 15:30., wt.: 7:30- 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:
 Brak.

Uwagi:
 Wszystkich czynności związanych z ustanowieniem lub anulowaniem zastawu rejestrowego na pojeździe, organ dokonuje na wniosek właściciela (właścicieli) pojazdu albo osoby przez niego (nich) upoważnionej (należy przedłożyć upoważnienie).

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:32:47)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 354