KT-R-3

KARTA USŁUGI NR: KT-R-3

Wydział Komunikacji i Transportu

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU / ZBYCIU POJAZDU


UWAGA!
Zawiadomienie o nabyciu można dokonać jedynie dla pojazdów nabytych do dnia 31.12.2023 r.


Wymagane dokumenty:
1) wniosek – zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu,
2) kopia dokumentu, na podstawie którego przeniesiono własność pojazdu (np. umowy sprzedaży, faktury lub rachunku).

Opłaty:
Nie podlega opłacie.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia sprawy
- Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
- Nr telefonu: (56) 677-24-57; 677-24-61, 677-24-22, fax 56 677-24-21
- e-mail: rejestracja@powiat-chelmno.pl komunikacja@powiat-chelmno.pl

Tryb odwoławczy:

Brak.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Uwagi:
Termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia (pojazd nabyty do dnia 31.12.2023 r.) wynosi 30 dni, za wyjątkiem pojazdów nabytych/zbytych w okresie:
- od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.: 180 dni
- od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. : 60 dni

Niedopełnienie powyższych obowiązków powoduje nałożenie na właściciela kary pieniężnej:
- umowy do dnia 31.12.2023 r. – od 200 zł do 1.000 zł
- umowy od 01.01.2024 r. – 250 zł


Możliwe jest przesłanie zawiadomienia o nabyciu / zbyciu pocztą na adres siedziby Starostwa lub poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne (wymagany profil zaufany).
metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:29:38)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (19 stycznia 2024, 13:52:20)
Zmieniono: aktualizacja karty KT-R-3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10594