zamówienie na:

Dostawa Odczynników Laboratoryjnych

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 23/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 16 września 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno, dnia.21.09.2009 WSZYSCY UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 92 Prawo Zamówień Publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert z ofert zgłoszonych do przetargu nieograniczonego pn.”Dostawa odczynników laboratoryjnych do Zespołu Opieki Zdrowotnej”, nr postępowania 23/2009. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty w poszczególnych częściach/pakietach złożone przez Wykonawców: Pakiet nr 1 Oferta nr 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena: 37 517,70 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 2 Oferta nr: 19 Firma: ALPHA DIAGNOSTICS Sp.zo.o. Adres: ul. Gabriela 2, 01-347 Warszawa Cena: 2602,24 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 3 Oferta nr: 9 Firma: EMAPOL Sp.zo.o. Adres: ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk Cena: 1289,35 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 3A Oferta nr: 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena: 3 188,60 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 4 Oferta nr: 9 Firma: EMAPOL Sp.zo.o. Adres: ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk Cena: 5 636,53 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 5 Oferta nr: 2 Firma: MEDRIV Sp.zo.o Adres: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa Cena: 5 806,89 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 6 Oferta nr: 11 Firma: LIMARCO PPHU Adres: ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo Cena: 2 548,61 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 7 Oferta nr: 13 Firma: FARMATOR Sp zo.o. Adres: ul. Szosa Lubicka 36, 87-100 Toruń Cena: 17381,62 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 8 Oferta nr: 8 Firma: MEDAN Adres: ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice Cena: 14066,22 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 9 Oferta nr: 11 Firma: LIMARCO PPHU Adres: ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo Cena: 15 097,97 brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 10 Oferta nr: 5 Firma: REMED 96 Adres: ul. Bałtycka 8, 44-100 Gliwice Cena: 7104,80 brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt UZASADNIENIE WYBORU Na podstawie streszczenia ofert, sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie spełnia”, Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach/ pakietach, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert-wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była: -wartość brutto-waga 100%. -maksymalna ilość punktów-100(waga 100%=100pkt). POZOSTALI WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WG KOLEJNOŚCI PRZYZNANYCH PUNKTÓW Pakiet nr 1 Oferta nr 11 Firma: LIMARCO PPHU Adres: ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo Cena:54 927,10 brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 68,30pkt Oferta nr: 8 Firma: MEDAN Adres: ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice Cena: 59067,75 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 63,52 pkt Pakiet nr 2 Oferta nr: 16 Firma: STAMAR Adres: ul. Perla 5 , 41-300 Dąbrowa Górnicza Cena: 2732,78 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 95,22 pkt Oferta nr: 3 Firma: AQUA-MED ZPAM-KOLASA sp.j. Adres: ul. Wólczańska 212, 90-531 Łódź Cena: 2814,10 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 92,47 pkt Pakiet nr 3 Oferta nr 8 Firma: MEDAN Adres: ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice Cena: 1327,87 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 97,10 pkt Oferta nr 10 Firma:LENGOMM TRADE INTERNATIONAL Adres: ul. Wólczańska133, 01-919 Warszawa Cena: 1422,03 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 90,67 pkt Oferta nr 16 Firma: STAMAR Adres: ul. Perla 5 , 41-300 Dąbrowa Górnicza Cena: 3632,65 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 82,53pkt Pakiet nr 3A Oferta nr 16 Firma: STAMAR Adres: ul. Perla 5 , 41-300 Dąbrowa Górnicza Cena: 1562,20 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 87,78pkt Oferta nr 14 Firma: BIO-MAR Adres: ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice Cena: 4948,75 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 64,43pkt Oferta nr 8 Firma: MEDAN Adres: ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice Cena: 5055,75 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 63,07pkt Oferta nr 19 Firma: ALPHA DIAGNOSTICS Adres: ul. Gabriela 2, 01-347 Warszawa Cena: 5136,00zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 62,08pkt Pakiet nr 4 Oferta nr 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena: 6 471,05zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 87,10 pkt Oferta nr 16 Firma: STAMAR Adres: ul. Perla 5 , 41-300 Dąbrowa Górnicza Cena: 6860,48 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 82,16pkt Pakiet nr 6 Oferta nr 14 Firma: BIO-MAR Adres: ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice Cena:2746,69 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 92,79pkt Oferta nr 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena:3135,10 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 81,29pkt Oferta nr 9 Firma: EMAPOL Sp zo.o. Adres: ul. Budowlanych 68 Cena:3794,76 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 67,16pkt Oferta nr 8 Firma: MEDAN Adres: ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice Cena:6732,44 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 37,86pkt Oferta nr 7 Firma: AMP POLKA Sp.zo.o. Adres: ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków Cena:7 949,52 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 32,06pkt Oferta nr 17 Firma: HAND-PROD Sp.zo.o. Adres: ul. Stanisława Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warwszawa Cena:12 262,20 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 20,78pkt Pakiet nr 7 Oferta nr 15 Firma: HYDREX Sp.zo.o. Adres: ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa Cena:17 822,56 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 97,53pkt Oferta nr 1 Firma:Biuro Handlowo-Usługowe Danuta Brzozowska Adres: ul. Pl. Zwycięstwa nr 2, 90-312 Łódź Cena:18 337,23 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 94,79pkt Pakiet nr 8 Oferta nr 16 Firma: STAMAR Adres: ul. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza Cena:16 343,72 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 86,06pkt Oferta nr 18 Firma: DRG MedTek Sp.zo.o. Adres: Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa Cena:17 576,98 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 80,03pkt Oferta nr 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul.Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena:17 912,47 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 78,53pkt Oferta nr 9 Firma: EMAPOL Sp.zo.o. Adres: ul.Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk Cena:18 642,70 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 75,45pkt Pakiet nr 9 Oferta nr 20 Firma: KSELMED Adres: ul. Konopnickiej 7, 86-300 Grudziądz Cena:19051,35 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 79,25pkt Oferta nr 14 Firma: BIO-MAR Adres: ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice Cena:20569,68 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 73,40pkt Oferta nr 9 Firma: EMAPOL Sp.zo.o. Adres: ul.Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk Cena:24 301,20 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 62,13pkt Oferta nr 6 Firma: HORIBA ABX Sp.zo.o. Adres: ul. Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa Cena:33 238,48 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 45,42pkt Pakiet nr 10 Oferta nr 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena:7 263,79 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 97,81pkt Oferta nr 4 Firma: MEDITECH Sp.zo.o Adres: ul. Bukowska 237 bud.7, 60-189 Poznań Cena9 807,30 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 72,45pkt Oferta nr 14 Firma: BioMar Sp.zo.o. Adres: ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice Cena:9956,35 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 71,36pkt Oferta nr 7 Firma: AMP POLSKA Sp.zo.o. Adres: ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków Cena:10 626,18 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 66,86pkt Oferta nr 6 Firma: HORIBA ABX Sp.zo.o. Adres: ul. Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa Cena:12 961,98zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała54,81pkt Informacja o unieważnieniu postępowania. Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno- działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.”Dostawa odczynników laboratoryjnych do Zespołu Opieki Zdrowotnej”, nr postępowania 23/2009. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art.93 ust.1 pkt 4. UZASADNIENIE Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zostanie ponowione zamówienie.  
Nr postęp. 23/2009
Ogłoszenie o zamówieniu
1. Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac Rydygiera 1
86 – 200 Chełmno
województwo Kujawsko – Pomorskie
tel. 056 / 677 – 26 – 07
fax. 056 / 677 – 27 – 10
2. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr
223, poz.1655 z późn. zmianami).
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ
SIWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.zoz.chelmno.pl
4. Opis przedmiotu zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych dla ZOZ w
Chełmnie;
b) Zamawiający podzielił zamówienie na 10 części (pakietów):
- Pakiet nr 1 – odczynniki do chemii klinicznej,
- Pakiet nr 2 – odczynniki do analityki ogólnej,
- Pakiet nr 3 – zestawy do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej,
- Pakiet nr 4 – testy immunochemiczne,
- Pakiet nr 5 – odczynniki do RKZ,
- Pakiet nr 6 – odczynniki do biochemii klinicznej,
- Pakiet nr 7 – surowice wzorcowe i krwinki wzorcowe do oznaczania grup krwi AB0 i Rh oraz
do prób krzyżowych,
- Pakiet nr 8 – hormony i markery immunochemiczne,
- Pakiet nr 9 – odczynniki do koagulologii,
- Pakiet nr 10 – odczynniki do analizatora hematologicznego "Micros 60" 3 diff.
c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art.22 ust.1pkt.1 ustawy
Pzp);
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonywania zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp);
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp);
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust.1 i 2 ustawy Pzp (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp).
6.2. W przypadku Wykonawców skłądających wspólna ofertę warunki opisane w pkt 6.1.
musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
6.3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Dokumenty oceniane będą w trybie spełnianie
pełnia, z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednozncznie, iż Wykonawca
warunki spełnił.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryteria oceny i ich znaczenie:
8.1. Wartość brutto – waga 100 %;
8.3. Maksymalna ilość punków – 100 (waga 100 % = 100 pkt).
9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty winny być złożone w terminie do 16.09.2009 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie
ZOZ w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1.
10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
14. Zamwiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
15. Ogłoszenie zamieszczono:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych – Nr 308308 w dniu 07.09.2009r.
2. Strona internetowa ZOZ Chełmno – w dniu 08.09.2009r.
3. Tablica ogłoszeń budynek Szpitala – w dniu 08.09.2009r.
4. Tablica ogłoszeń budynek administracji – w dniu 08.09.2009r.


Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=42


metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (8 września 2009, 13:14:41)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (22 września 2009, 10:59:47)
Zmieniono: Pomyłka pisarska.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 906