zamówienie na:

Renowację stolarki auli w Zespole Szkół nr 1 Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: ZZP.2510.3.2023-2024.JG
wartość: powyżej 130 000 zł.
termin składania ofert: 26 czerwca 2024  10:00
Powiat Chełmiński
ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym
na

Renowację stolarki auli w Zespole Szkół nr 1 Chełmnie

Procedura prowadzona będzie w formie elektronicznej, na portalu: platformazakupowa.pl
na profilu Zamawiającego: platformazakupowa.pl/pn/powiat_chelmno
Link do postępowania: platformazakupowa.pl/transakcja/940107

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00363514/01 z dnia 2024-06-12:
https://ezamowienia.gov.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać na stronie prowadzonego postępowania pod adresem:
platformazakupowa.pl/transakcja/940107

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (12 czerwca 2024, 14:03:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47