zamówienie na:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO NA LATA 2024-2025

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.5.2023.MA
wartość: powyżej 215000 euro
termin składania ofert: 17 października 2023  10:00

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NA POTRZEBY OBIEKTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO NA LATA 2024-2025

Procedura prowadzona będzie w formie elektronicznej, na portalu platformazakupowa.pl
na profilu Zamawiającego: platformazakupowa.pl/pn/powiat_chelmno
Link do postępowania: platformazakupowa.pl/transakcja/819297

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2023/S 179-559495 z dnia 18.09.2023 r.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559495-2023:TEXT:PL:HTML

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać na stronie prowadzonego postępowania pod adresem:
platformazakupowa.pl/transakcja/819297

metryczka


Odpowiada za treść: Michał Aleksandrowicz
Opublikował: Dariusz Banach (18 września 2023, 09:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85