zamówienie na:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem służącym do składania zamówień drogą elektroniczną na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: KT
wartość: poniżej 130 000 zł.
termin składania ofert: 22 września 2021  14:00
wynik postępowania: W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone następującemu Wykonawcy: DERPOL Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 12-16/22, 81-759 Sopot – za cenę netto 96.626,10 zł, cenę brutto 118.850,10 zł. 


______________________________________________________________________________________
dodano dnia 24.09.2021 r.


Informacja o wyniku postępowania

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem służącym do składania zamówień drogą elektroniczną na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

2. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego, dnia 13.09.2021 r.

3. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena):

1) „TABLA” Sp. z o.o. ul. Diamentowa 7b, 20-447 Lublin – cena: 108.090,00 zł. netto / 132.950,70 zł. brutto,
2) DERPOL Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 12-16/22, 81-759 Sopot – cena 96.626,10 zł. netto / 118.850,10 zł. brutto.

4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone następującemu Wykonawcy:
DERPOL Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 12-16/22, 81-759 Sopot – za cenę netto 96.626,10 zł, cenę brutto 118.850,10 zł.

5. Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego kryterium oceny ofert (najniższa cena) i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


______________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 13.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Chełmiński,
zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego
o wartości poniżej 130 000 zł netto, zgodnie z w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp,

Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem służącym do składania zamówień drogą elektroniczną na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.


Załączniki:
Zapytanie ofertowe: POBIERZ (54kB) word
Druk oferty: POBIERZ (35kB) word
Wzór umowy: POBIERZ (76kB) word
Kalkulacja ceny: POBIERZ (45kB) excel

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Beska
Opublikował: Dariusz Banach (13 września 2021, 14:51:56)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (24 września 2021, 12:12:52)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 71