zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd (przetarg 2)

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.6.2020.KŻ
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Przyczyna unieważnienia postępowania została podana poniżej w oddzielnym pliku do pobrania. 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (61kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (75kB) pdf


Chełmno, 30.12.2020 r.


POWIAT CHEŁMIŃSKI
86-200 CHEŁMNO, UL. HARCERSKA 1
OGŁASZA DRUGI
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
"Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2020 r. pod numerem 775861-N-2020.
Ogłoszenie można pobrać w pliku PDF:  POBIERZ (1148kB) pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać poniżej:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (558kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (34kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.doc (37kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.doc (41kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (73kB) word
Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Zakres planowanego przedsięwzięcia.pdf (154kB) pdf
Załącznik nr 5.2 do SIWZ - Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia.pdf (400kB) pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (262kB) pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (40kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Proponowana forma zobowiązania.doc (50kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (36kB) word


Postępowanie zatwierdził w dniu 30.12.2020 r.:
Zdzisław Gamański
Starosta Chełmiński

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (30 grudnia 2020, 15:18:35)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (4 lutego 2021, 12:15:22)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271