zamówienie na:

Wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2020/2021

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.1.2020.KŻ
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2020  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych, wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. Umowy z wybranymi Wykonawcami zostały podpisane w dniu 12.11.2020 r. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu (102kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (80kB) pdf


Chełmno, 15.10.2020 r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
86-200 CHEŁMNO, UL. ŁUNAWSKA 9
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
Wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2020/2021Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2020 r. pod numerem 597861-N-2020.
Ogłoszenie można pobrać w pliku PDF: POBIERZ (159kB) pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (498kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (34kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (39kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.doc (42kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz narządzi i urządzeń.doc (35kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy.doc (50kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (57kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf (374kB) pdf
Załącznik nr 8.1 do SIWZ - Organizacja zud.xls (318kB) excel
Załącznik nr 8.2 do SIWZ - Mapka z lokalizacją dróg - Zadanie I.pdf (596kB) pdf
Załącznik nr 8.3 do SIWZ - Mapka z lokalizacją dróg - Zadanie II.pdf (582kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf (270kB) pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ - Proponowana forma zobowiązania.doc (49kB) word
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (34kB) word


Postępowanie zatwierdził w dniu 15.10.2020 r.:
Z upoważnienia Dyrektora
Krzysztof Żukowski
Główny Specjalista

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (15 października 2020, 12:43:45)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (13 listopada 2020, 13:24:48)
Zmieniono: Dodano informację o podpisaniu umów na realizacje poszczególnych części przedmiotu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 92