zamówienie na:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA ZOZ CHEŁMNO

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 21/2020
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 16 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

Wynik postępowania (5413kB) pdf

________________________________________________________

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie ogłasza postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego pn:
„SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA ZOZ CHEŁMNO”, nr
postępowania nr 21/2020.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP dnia 02-10-2020 pod
nr 592393-N-2020
Składanie ofert: 13-10-2020 10:00:00
Otwarcie ofert: 13-10-2020 10:10:00

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej i wykonawcy mają do
niego dostęp poprzez:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/382548

metryczka


Odpowiada za treść: Grażyna Marcinkowska
Opublikował: Andrzej Pawlik (2 października 2020, 19:12:28)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (27 listopada 2020, 13:35:05)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 86