zamówienie na:

Środki ochrony indywidualnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 10/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 10 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 


____________________________________________________________


Wynik postępowania w pakietach nr 2,3,4 (1026kB) pdf
____________________________________________________________

Nazwa zamówienia: "Dostawa środków ochrony indywidualnej”
Rodzaj Zamówienia Publicznego: Dostawy
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Tryb Zamówienia Publicznego: art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875,  1086)oraz art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i innych chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z  2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567, 875 ).
Termin złożenia oferty – 10.08.2020 r., godz. 10:00.
Informacje ogólne: zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pn.
„Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania  profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”
współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz  Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

metryczka


Odpowiada za treść: Grażyna Marcinkowska
Opublikował: Andrzej Pawlik (4 sierpnia 2020, 18:47:53)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (20 sierpnia 2020, 16:42:02)
Zmieniono: Wynik postępowania w pakiecie nr 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 134