zamówienie na:

Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.3.2020.KŻ
wartość: Poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 10.07.2020 r. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu (94kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (109kB) pdf

Chełmno, 02.06.2020 r.

POWIAT CHEŁMIŃSKI
86-200 CHEŁMNO, UL. HARCERSKA 1
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
ZADANIA WSPÓLNE NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2020 r. pod numerem 546452-N-2020.
Ogłoszenie można pobrać w pliku PDF:  POBIERZ (1435kB) pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (530kB) pdf
UWAGA! W dniu 15.06.2020 r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ. Treść wyjaśnień można pobrać poniżej:
Wyjaśnienia treści SIWZ 2.pdf (61kB) pdf
UWAGA! W dniu 10.06.2020 r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ. Treść wyjaśnień można pobrać poniżej:
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf (133kB) pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (35kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc (38kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.doc (40kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego.doc (76kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc (66kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.pdf (1216kB) pdf
Załącznik nr 7.1 do SIWZ - DP, droga nr 1630C.pdf (816kB) pdf
Załącznik nr 7.2 do SIWZ - DP, droga nr 1626C.pdf (844kB) pdf
Załącznik nr 7.3 do SIWZ - DP, droga nr 1636C.pdf (900kB) pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (300kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (41kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Proponowana forma zobowiązania.doc (56kB) word
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (36kB) word

Postępowanie zatwierdził w dniu 02.06.2020 r.:
Zdzisław Gamański
Starosta Chełmiński

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (2 czerwca 2020, 13:00:47)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (10 lipca 2020, 14:27:49)
Zmieniono: Dodano informację o podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 368