zamówienie na:

zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów powiatu chełmińskiego”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.3.2015/16/17/18. JG
wartość: poniżej 221 000 Euro
termin składania ofert: 26 października 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Komisja wnioskuje o nieważnienie postępowania w całości, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczają środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).  
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 29.10.2018 r.

Chełmno dnia 26.10.2018 r.

Znak sprawy: ZZP.041.3.2015/16/17/18.JG

PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej, dotyczącego otwarcia, sprawdzenia kompletności złożonych ofert, oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów powiatu chełmińskiego”.Działając na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. Starosty Chełmińskiego oraz stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu Komisji Przetargowej, powołana komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 26.10.2018 r. dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów powiatu chełmińskiego”.

I. Część jawna posiedzenia – otwarcie ofert.

1. Przewodniczący komisji poinformował przybyłych o kwocie pieniędzy przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania oraz o kwotach przeznaczonych na poszczególne części zamówienia.

Kwota przeznaczona w budżecie na wykonania zadania to: 98.467,00 zł. brutto łącznie, w podziale na 5 części to:
Część nr 1. Pomoce dydaktyczne 42 870,31
Część nr 2. Meble 14 000,00
Część nr 3. Artykuły biurowe 8 418,00
Część nr 4. Elektronika 8 118,00
Część nr 5. Książki 25 060,69

2. Stwierdzono, że w wyznaczonym terminie i czasie wpłynęło sześć ofert.

3. Złożone oferty zostały otwarte po czym odczytano nazwę oferentów oraz oferowaną cenę brutto, oferowany termin dostawy i termin realizacja reklamacji.

4. W postępowaniu złożono następujące oferty;

1) Oferta nr 1, złożona przez Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, na następujące części zamówienia:
 - część nr 4 zamówienia (elektronika) na kwotę 13.558,29 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 23.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.

2) Oferta nr 2, złożona przez CEZAS – TORUŃ Sp. z o.o., ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń, na następujące części zamówienia:
 - część nr 1 zamówienia (pomoce dydaktyczne) na kwotę 45.864,27 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 07.12.2018 r., termin realizacji reklamacji 14 dni.

3) Oferta nr 3, złożona przez KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce, na następujące części zamówienia:
 - część nr 1 zamówienia (pomoce dydaktyczne), na kwotę 56.590,03 zł. brutto zł., termin realizacji zamówienia 23.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - część nr 2 zamówienia (meble), na kwotę 18.681,03 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 23.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - część nr 3 zamówienia (artykuły biurowe), na kwotę 12.939,02 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 23.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - część nr 4 zamówienia (elektronika), na kwotę 10.802,19 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 23.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.

4) Oferta nr 4, złożona przez PB Tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz, na następujące części zamówienia:
 - część nr 2 zamówienia (meble), na kwotę 24.132,60 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 23.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - część nr 3 zamówienia (artykuły biurowe), na kwotę 31.020,60 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 23.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - część nr 4 zamówienia (elektronika), na kwotę 16.216,32 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 23.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - część nr 5 zamówienia (książki), na kwotę 30.655,00 zł. brutto zł., termin realizacji zamówienia 23.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.

4) Oferta nr 5, złożona przez TAWO Tadeusz Flieger, ul. Grochowska 12, 60-277 Poznań, na następujące części zamówienia:
 - część nr 2 zamówienia (meble) na kwotę 21.894,00 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 30.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.

5) Oferta nr 6, złożona przez F.H.U. „Anna” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, na następujące części zamówienia:
 - część nr 1 zamówienia (pomoce dydaktyczne), na kwotę 67.490,80 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 23.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.
 - część nr 2 zamówienia (meble), na kwotę 18.681,03 zł. brutto, termin realizacji zamówienia 23.11.2018 r., termin realizacji reklamacji 7 dni.

II. Po dokonaniu sprawdzenia złożonych dokumentów komisja stwierdza, że wszystkie oferty są kompletne – spełniają warunki określone w SIWZ.

III. Wszystkie złożone oferty przekraczają kwoty zarezerwowane w budżecie na wykonanie zamówienia.

IV. Komisja wnioskuje o nieważnienie postępowania w całości, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczają środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).

V. Na tym posiedzenie zakończono.


________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 11.10.2018 r.

Powiat Chełmiński
ogłasza
przetarg nieograniczony
na
zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów powiatu chełmińskiego”

_______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 634970-N-2018 z dnia 11.10.2018 r.
Ogłoszenie można zobaczyć w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 634970-N-2018 .
lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (136kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (88kB) word

Załącznik nr 1 - część nr 1 - Pomoce dydaktyczne (53kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (11 października 2018, 11:39:14)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (29 października 2018, 12:52:24)
Zmieniono: dodano informację z otwarcia ofert, unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 310