zamówienie na:

Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu chełmińskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada 2.0"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKN.D.272.1.6.2018.MJ
wartość: POWYŻEJ 221 000 Euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z czym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, postępowanie zostaje unieważnione. 
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 24.08.2018 r.

Chełmno, dnia 24 sierpnia 2018 roku

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Przetargowej
spisany w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, dotyczący otwarcia ofert w przetargu

Digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu chełmińskiego, realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Komisja przetargowa w toku przeprowadzonych czynności dokonała następujących ustaleń:

1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 2 774 796,67 zł. brutto.

2. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty:

a) oferta nr 1: złożona przez konsorcjum firm:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn – Lider Konsorcjum;
Geokart – International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 33-113 Rzeszów – Partner Konsorcjum;
przy udziale podwykonawców.
Cena oferty: 4 426 770,00 zł. brutto, okres gwarancji: 84 miesiące, liczba osób: 6.

b) oferta nr 2: złożona przez konsorcjum firm:
MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów – Pełnomocnik Konsorcjum;
MGGP Aero Sp. z o.o.,ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów – Uczestnik Konsorcjum;
przy udziale podwykonawców.
Cena oferty: 3 505 500,00 zł. brutto, okres gwarancji: 84 miesiące, liczba osób: 6.

c) oferta nr 3: złożona przez konsorcjum firm:
GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin – Pełnomocnik Konsorcjum;
PROGIS Sp. z o.o., ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko – Partner Konsorcjum;
przy udziale podwykonawców.
Cena oferty: 3 394 800,00 zł. brutto, okres gwarancji: 84 miesiące, liczba osób: 6.

d) oferta nr 4: złożona przez konsorcjum firm:
Tukaj Mapping Central Europe sp. z o.o., ul. Odrzańska 7, 30-408 Kraków - lider konsorcjum;
19E Sp. z o.o., ul. Cypriana Kamila Norwida nr 9 lok. 2, 50-374 Wrocław - członek konsorcjum;
przy udziale podwykonawców.
Cena oferty: 3 579 300,00 zł. brutto, okres gwarancji: 84 miesiące, liczba osób: 6.

3. Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z czym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, postępowanie zostaje unieważnione.


________________________________________________________________________________________
dodano dnia 16.08.2018 r.

Informujemy, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
Treść zapytań i odpowiedzi do pobrania poniżej:________________________________________________________________________________________
dodano dnia 26.07.2018 r.

Informujemy, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
Treść zapytań i odpowiedzi do pobrania poniżej:

Treść zapytań i odpowiedzi - 26.07.2018 r. (5513kB) pdf

Zmianie ulegają następujące dokumenty:


W związku ze zmianą treści SIWZ przedłuża się termin składania ofert
do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Sprostowanie zostało wysłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 26.07.2018 r.:

POBIERZ wersję PDF (79kB) pdf


________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 26.06.2018 r.

POWIAT CHEŁMIŃSKI
ogłasza przetarg nieograniczony na

Digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu chełmińskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada 2.0"

Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 273607-2018-PL w dniu 26.06.2018 r.

Ogłoszenie można zobaczyć
w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) na stronie:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:273607-2018:TEXT:PL:HTML

lub pobrać w pliku PDF: POBIERZ (147kB) pdf


Specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami, można pobrać poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja z dnia 26.07.2018 r.) (1166kB) pdfZałącznik nr 1 - Formularz oferty (148kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Dariusz Banach
Opublikował: Dariusz Banach (26 czerwca 2018, 10:12:41)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (24 sierpnia 2018, 14:12:22)
Zmieniono: dodano protokół z otwarcia ofert, unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5412