zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej pn. „Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSW w Chełmnie”, ul. Dworcowa 20/22

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.5.2017.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2018  12:00
________________________________________________________________________________________
dodano dnia 24.01.2018 r.

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Opis przedmiotu zamówienia:
opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej i kosztorysowej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSW w Chełmnie”, ul. Dworcowa 20/22, 86-200 Chełmno.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 16.10.2017 r. na kwotę brutto: 30.000,00 zł,  (słownie: trzydzieści tysięcy zł.)
Pożądany termin realizacji zamówienia: maksymalnie sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego, dnia 09.01.2018 r.

4. Zapytanie ofertowe zostało przekazane następującym Wykonawcom:
1) Pracownia Architektoniczna Tomasz Czajka, 86-300 Grudziądz ul. Solna nr 2;
2) Miastoprojekt – Bydgoszcz 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagielońska 12a;
3) Pracownia Projektowa „AMBIT”, ul. Chrobrego nr 85, 87-100 Toruń.

5. W wyznaczonym terminie wpłynęły 32 oferty, które złożone zostały przez następujących Wykonawców:
1) Atelier Architektury Radosław Żubrycki, ul. Św. Jana 9a, 59-900 Zgorzelec, oferowana cena brutto 49.200,00 zł.
2) MUFA Studio Projektowe, Izabela Młodzikowska-Gill, ul. Zimorodkowa 2, 85-436 Bydgoszcz, oferowana cena129.150,00 zł brutto.
3) Ziółkowska Studio, Architekt Paulina Ziółkowska, ul. Mickiewicza 3/2, 76-100 Sławno, oferowana cena brutto 48.000,00 zł.
4) PPH Krajan Sp. z o.o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferowana cena brutto 59.040,00 zł. brutto.
5) Krajowa Agencji Planowanie Energii S.A., Al. Jerozolimskie65/79, 00-697 Warszawa, oferowana cena brutto 147.354,00 zł.
6) Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, ul. Kulerskiego 11, 86-300 Grudziądz, oferowana cena brutto 73.800,00 zł.
7) Pracownia Projektowa, Joanna Okraska, ul. Łukowa 16/4, 93-410 Łódź, oferowana cena brutto 86.469,00 zł.
8) Pracownia Projektowa, arch. Janusz Dubicki, oś. St5. Batorego 21/22, 60-687 Poznań, oferowana cena brutto 72.693,00 zł.
9) FIRMADOM Szubin, mgr Andrzej Teska, ul.Wiosenna2, Szubin-Wieś, 89-200 Szubin, oferowana cena brutto 92.250,00 zł.
10) Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo, Mariusz Kłosowski, ul. Gdańska 54, 89-604 Chojnice, oferowana cena brutto 122.569,50 zł.
11) MAATProject sp. z .o.o., ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań, oferowana cena brutto 57.810,00 zł.
12) Krzysztof Janus, „ARCHIMEDIA” – Pracownia Architektoniczna – Architekci & Inżynierowie, ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań, oferowana cena brutto 109.470,00 zł.
13) PRO ARCH 2 sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. H. Sienkiewicza 23, 43-100 Tychy, oferowana cena brutto 147.600,00 zł.
14) Pracownia Projektowa mgr inż. Krystyna Juchniewicz, ul. Koziorożca 18a/1, 80-299 Gdańsk, oferowana cena brutto 65.040,00 zł.
15) Fi8rma Projektowo-Budowlana „OGNIK”, mgr. inż. Cezary Smycz, ul. dr Maja 1, 83-200 Starogard Gdański, oferowana cena brutto 59.000,00 zł.
16) Pracownia Architektów Zen, ul. Piotrowicka95a/5, 40-724 Katowice, oferowana cena brutto 98.000,00 zł.
17) ABK-PROJEKT, ul. K. Lisowskiego 2/4, 65-071 Zielona Góra, oferowana cena brutto 88.560,00 zł.
18) Studium Sp. z o.o., sp. komandytowa, ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa, oferowana cena brutto 143.329,20 zł.
19) C+HO aR Aleksandra Wachnicka, Paweł Wachnicki sp. c., ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin, oferowana cena brutto 93.480,00 zł.
20) JKW PROJEKT Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego43a/17, 60-356 Poznań, oferowana cena brutto 69.495,00 zł.
21) Pol-Inwest, Andrzej Szajdziński, ul. Poznańska 21/122, 62-800 Kalisz, oferowana cena brutto 94.218,00 zł.
22) NEOENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, oferowana cena brutto 94.058,10 zł.
23) Zakład Usług Technicznych architekt Wanda Grodzka, ul. Bliska 1b/5, 80-541 Gdańsk, oferowana cena brutto 92.250,00 zł.
24) Grupa Inwestycyjna Projekt Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/2, 10-513 Olsztyn, oferowana cena brutto 76.014,00 zł.
25) WK ARCHITEKCI śp. Z o.o., s. k.,  Zdob. Monte Casino 23, 61-695 Poznań, oferowana cena brutto 99.876,00 zł.
26) VITARO Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, oferowana cena brutto 116.850,00 zł.
27) Paweł Malus Architekci, ul. Żarecka 10, 42-253 Janów, oferowana cena brutto 48.904,80 zł.
28) Pracownia Projektowa Patryk Bardelski, ul. Szpitalna 1/1, 89-600 Chojnice, oferowana cena brutto 86.100,00 zł.
29) STRUKTURO Szymon Wiśniewski, ul. Szosa Chełmińska 142/10, 87-100 Toruń, oferowana cena brutto 70.110,00 zł.
30) Pracownia Architektoniczna Przemysław Reiwer, ul. Ikara3/24, 86-300 Grudziądz, oferowana cena brutto 44.280,00 zł.
31) Pracownia Architektoniczna architekt Tomasz Czajka, ul. Solna 2, 86-300 Grudziądz, oferowana cena brutto 66.666,00 zł.
32) APA PROJEKT Piotr Lewandowski, ul. Sportowa 2/2, 83-110 Tczew, oferowana cena brutto 120.540,00 zł.  

6. W wyniku analizy ofert komisja stwierdza, że wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę przeznaczoną w budżecie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.

7. Najtańszą ofertę złożyła Pracownia Architektoniczna Przemysław Reiwer, ul. Ikara 3/24, 86-300 Grudziądz, na kwotę 44.280,00 zł. brutto.

8. Komisja proponuje przedstawienie wyników postępowania Zarządowi w celu podjęcia decyzji, czy zwiększona zostanie kwota przeznaczona na wykonanie projektu, czy postępowanie zostanie unieważnione z uwagi na brak środków finansowych.


________________________________________________________________________________________
zamieszczono dnia 09.01.2018 r.
Chełmno dnia 09.01.2018 r.

ZZP.BE5.7013.5.2017.JG

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Chełmiński, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej pn. „Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSW w Chełmnie”, ul. Dworcowa 20/22, 86-200 Chełmno, dz. nr 115/10, obręb ewidencyjny 2.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1) uzyskanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali 1 : 500,
 2) wykonanie badań geologicznych gruntu terenu pod budowę sali oraz wykonanie zewnętrznych odkrywek ścian piwnic i fundamentów budynku szkoły oraz budynku sąsiadującego z projektowaną salą i łącznikiem (minimum dwie odkrywki),
 3) wykonanie projektu budowlanego obejmującego:
 - budowę sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej wraz z pomieszczeniami przynależnymi takimi jak: przebieralnie, węzły sanitarne, pomieszczenia techniczne, gospodarcze itp., z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawny,
 - budowę łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą,
 - projekty instalacji: wod –kan., cwu, c.o (wraz z przyłączeniem do istniejącej w bud. szkoły kotłowni na gaz ziemny z ewentualną jej przebudową, lub zaproponowanie innego ekologicznego źródła energii), instalacji alarmowej, instalacji odgromowej, wentylacji mechanicznej, instalacji p-poż. i monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
 - zagospodarowanie terenu w granicach obszaru działki,
 - likwidacja istniejącego podziemnego składu opału,
 4) wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wszystkie roboty objęte opracowaniem projektowym,
 5) uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę,
 6) pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych,
 7) Wymiary, kubatura, opis techniczny;
  a. główna sala gimnastyczna, długość 24 m – 25,0 m, szerokość 12,20 – 12,50 m (powierzchnia użytkowa sali około 300 m2), pomieszczenia dodatkowe rozmieszczone wzdłuż długości lub w poprzek sali na parterze i piętrze,
  b. powierzchnia zabudowy całego obiektu od 750,00 do 790,00 m2 (bez łącznika),
  c. kubatura głównego obiektu od 6.100,00 do 6.400,00 m3 (bez łącznika),
  d. wysokość budynku do 9,80 m,
  e. dach płaski jedno lub dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną,
  f. ogrzewanie sali głównej nadmuchowe, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki.
  g. podłoga na sali głównej o konstrukcji drewnianej,
  h. łącznik pomiędzy salą a szkołą, piętrowy, wg. koncepcji projektanta,
  i. wykaz pomieszczeń dodatkowych:
 - parter:
 - dwie przebieralnie, damska i męska, z dwoma węzłami sanitarnymi (w.c., umywalnia, natryski), przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 - osobne W.C dostosowane dla osób niepełnosprawnych, ogólnodostępne,
 - pomieszczenie na sprzęt sportowy,
 - małe pomieszczenie na sprzęt porządkowy,
 - winda na I piętro.
 - piętro:
 - dwie małe sale do ćwiczeń rehabilitacyjno - korekcyjnych (około 42 m2 każda sala)
 - węzeł sanitarny dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ogólnodostępny,
 - gabinet wychowawcy – trenera,
 - pomieszczenie na sprzęt sportowy,
 - przebieralnia damska i męska,
 - winda na parter,

2. W skład kompletu dokumentacji wchodzą:
 - cztery egzemplarze projektu we wszystkich branżach wraz z uzgodnieniami i oceną efektywności energetycznej,
 - cztery egzemplarze projektu planu zagospodarowania,
 - dwa egzemplarze: kosztorysu inwestorskiego z zestawieniem wszystkich kosztów, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - wszystkie w/w opracowania w wersji elektronicznej w plikach PDF.

Kompletna dokumentacja musi posiadać wszystkie uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.


3. Sposób przygotowania oferty:
 1) ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
 2) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
 3) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
 4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
 5) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Budowa sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej przy szkole SOSW w Chełmnie”, nie otwierać do dnia 22.01.2018 r. godz. 12:00”.

4. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1, do dnia 22.01.2018 r. do godz. 12:00.

5. Pożądany termin realizacji zamówienia: sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 - Janusz Gryszan Tel. 56 677 24 45, e-mail: j.gryszan@powiat-chelmno.pl

7. Inne postanowienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

8. Załączniki do zapytania ofertowego:
 1) Formularz ofertowy POBIERZ (22kB) word
 2) Projekt umowy POBIERZ (41kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Janusz Gryszan
Opublikował: Dariusz Banach (9 stycznia 2018, 13:42:53)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (24 stycznia 2018, 09:52:11)
Zmieniono: dodano protokół z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 961