zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
nr sprawy: KT.E.7140.4.1.2015.KL
wartość: brak oszacowania
termin składania ofert: 8 grudnia 2016  10:00
Chełmno, dnia 18.11.2015 r.
KT.E.7140.4.1.2015.KL

OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1440) Starosta Chełmiński ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1440) organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy
z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (test jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 113) lub w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1440).

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Publiczny transport zbiorowy w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich
w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Chełmińskiego.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej niż jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1440) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.11.2015 r.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 25.11.2015 r. pod numerem 2015/S 228-414316.
zobacz ogłoszenie

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (25 listopada 2015, 13:41:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 755