zamówienie na:

Zakup usługi edukacyjnej – wybór osób do prowadzenia zajęć w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.A.041.3.2011.JG
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 22 grudnia 2011  08:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

____________________________________________________________________

Chełmno, dnia 14.12.2011 r.
Nr sprawy: ZZP.A.041.3.2011.JG

Zamawiający - POWIAT CHEŁMIŃSKI
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko - pomorskie
telefon: 56 677-24-10; telefaks: 56 677-24-21
adres strony internetowej: www.powiat-chelmno.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :

Zakup usługi edukacyjnej – wybór osób do prowadzenia zajęć w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – III.

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - zgodny z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ można odebrać lub zamówić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, pokój nr 20, tel.(56)677-24-45.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (214kB) pdf
Załącznik 1 - harmonogram rzeczowy projektu (83kB) pdf
Załącznik 1a - cele projektu (73kB) pdf
Załącznik 1b - opis przedmiotu zamówienia (465kB) pdf
Załącznik 2 - formularz ofertowy (84kB) pdf
Załącznik 3 - oświadczenie z art 22 (72kB) pdf
Załącznik 4 - oświadczenie z art 24 (79kB) pdf
Załącznik 5 - wykaz osób (78kB) pdf

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi edukacyjnej – wybór osób do prowadzenia zajęć w ramach projektu , w podziale na następujące części:

 Część 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ze statystyki w ZS nr 2, T,
 Część 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z pracowni ekonomiczno-informatycznej w ZS nr 2, T,
 Część 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ZS nr 2, T,
 Część 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ZS nr 2, T,
 Część 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w CKP, T,
 Część 6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w CKP, T,
 Część 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w CKP, T,
 Część 8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w CKP, T,
 Część 9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w CKP, T,
 Część 10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w CKP, T,
 Część 11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego (zawodowego) w CKP, T,
 Część 12. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w CKP, T,
 Część 13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego w CKP, T,
 Część 14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego w CKP, T,
 Część 15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego w CKP, T,
 Część 16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii w CKP, T,
 Część 17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii w CKP, T,
 Część 18. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii w CKP, T,
 Część 19. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii w CKP, T,
 Część 20. Wycieczka edukacyjna na konkursy w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii w CKP, T,
 Część 21. Wycieczka edukacyjna na konkursy w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii w CKP,T,
 Część 22. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w ZSZ, SZ,
 Część 23. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ZSZ, SZ,
 Część 24. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w ZSZ, SZ,
 Część 25. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z j. polskiego w ZS nr 2, T,
 Część 26. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z j. polskiego w ZS nr 2, T,
 Część 27. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z j. polskiego w ZS nr 2, T,
 Część 28. Wycieczki edukacyjne do kina i teatru w ramach zajęć podnoszących kompetencje kluczowe i rozwijających praktyczne umiejętności zawodowe z j. polskiego w ZS nr 2, T.
 Część 29. Wycieczki edukacyjne do kina i teatru w ramach zajęć podnoszących kompetencje kluczowe i rozwijających praktyczne umiejętności zawodowe z j. polskiego w ZS nr 2, T.
 Część 30. Wycieczki edukacyjne do kina i teatru w ramach zajęć podnoszących kompetencje kluczowe i rozwijających praktyczne umiejętności zawodowe z j. polskiego w ZS nr 2, T.
 Część 31. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z geografii terenowej w ZS nr 2, T,
 Część 32. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z wiedzy o społeczeństwie w ZS nr 2, T,
 Część 33. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z j. angielskiego w ZS nr 2, T,
 Część 34. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z j. angielskiego w ZS nr 2, T,
 Część 35. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z j. angielskiego w ZS nr 2, T,
 Część 36. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z j. angielskiego w ZS nr 2, T,
 Część 37. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z matematyki w ZS nr 2, T,
 Część 38. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z matematyki w ZS nr 2, T,
 Część 39. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z matematyki w ZS nr 2, T,
 Część 40. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z przedsiębiorczości w ZS nr 2, T, SZ,
 Część 41. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z j. niemieckiego w CKP, T,
 Część 42. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z przedsiębiorczości w CKP, T,
 Część 43. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z przedsiębiorczości w CKP, T,
 Część 44. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z warsztatów dziennikarskich w CKP, T,
 Część 45. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T,
 Część 46. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T,
 Część 47. Wycieczka edukacyjna do kina i teatru w ramach zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T,
 Część 48. Wycieczka edukacyjna do kina i teatru w ramach zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T,
 Część 49. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z Turystyki krajoznawczej województwa kujawsko-pomorskiego w CKP, T,
 Część 50. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z warsztatów biologicznych w CKP, T,
 Część 51. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z geografii terenowej w CKP, T,
 Część 52. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z geografii terenowej w CKP, T,
 Część 53. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z przedsiębiorczości w ZSZ, SZ,
 Część 54. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z informatyki w ZSZ, SZ,
 Część 55. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z historii w ZSZ, SZ,
 Część 56. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z informatyki w CED, PSD,
 Część 57. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z przedsiębiorczości w CED, PSD,
 Część 58. Zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych z przedsiębiorczości w CED, PSD,
 Część 59. Zajęcia praktyczne Projektowanie ogrodów w CKP, T,
 Część 60. Zajęcia praktyczne Podstawy grafiki komputerowej. Obsługa pakietu Corel. w CKP, T,
 Część 61. Zajęcia praktyczne Stosowanie technik komputerowych w projektowaniu w CKP, T,
 Część 62. Zajęcia praktyczne Techniki sporządzania zakąsek w CKP, T, SZ,
 Część 63. Zajęcia praktyczne Tradycje kulinarne polskich świąt i zwyczajów w CKP, T, SZ,
 Część 64. Zajęcia praktyczne Tradycje kulinarne polskich świąt i zwyczajów w CKP, T, SZ,
 Część 65. Zajęcia praktyczne z carvingu w CKP, T,
 Część 66. Zajęcia praktyczne barmańskie w zawodzie technik barman w CKP, T,
 Część 67. Zajęcia praktyczne z obsługi oraz napraw sprzętu rolniczego w CKP, SZ,
 Część 68. Zajęcia praktyczne z obsługi oraz napraw sprzętu rolniczego w CKP, SZ,
 Część 69. Zajęcia praktyczne z obsługi oraz napraw sprzętu rolniczego w CKP, SZ,
 Część 70. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec w ZS nr 2, T,
 Część 71. Wycieczka zawodoznawcza do Warszawy (NBP, Sejm i/lub Senat, Gabinet Numizmatyczny, Mennica) w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec w ZS nr 2, T,
 Część 72. Wycieczka zawodoznawcza do Warszawy (NBP, Sejm i/lub Senat, Gabinet Numizmatyczny, Mennica) w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec w ZS nr 2, T,
 Część 73. Wycieczka zawodoznawcza do Warszawy (NBP, Sejm i/lub Senat, Gabinet Numizmatyczny, Mennica) w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec w ZS nr 2, T,
 Część 74. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk w ZS nr 2, T,
 Część 75. Wycieczka zawodoznawcza do Warszawy na Targi Elektroniki Użytkowej i Gier Video ON/OFF oraz Muzeum techniki w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk w ZS nr 2, T,
 Część 76. Wycieczka zawodoznawcza do Warszawy na Targi Elektroniki Użytkowej i Gier Video ON/OFF oraz Muzeum techniki w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk w ZS nr 2, T,
 Część 77. Wycieczka zawodoznawcza do Warszawy na Targi Elektroniki Użytkowej i Gier Video ON/OFF oraz Muzeum techniki w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk w ZS nr 2, T,
 Część 78. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk w ZS nr 2, T,
 Część 79. Wycieczka zawodoznawcza Gdańsk-Gdynia (porty i terminale kontenerowe), w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk w ZS nr 2, T,
 Część 80. Wycieczka zawodoznawcza Gdańsk-Gdynia (porty i terminale kontenerowe), w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk w ZS nr 2, T,
 Część 81. Wycieczka zawodoznawcza Gdańsk-Gdynia (porty i terminale kontenerowe), w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk w ZS nr 2, T,
 Część 82. Wycieczka zawodoznawcza do Bydgoszczy (port lotniczy), w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk w ZS nr 2, T,
 Część 83. Wycieczka zawodoznawcza do Bydgoszczy (port lotniczy), w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk w ZS nr 2, T,
 Część 84. Wycieczka zawodoznawcza do Bydgoszczy (port lotniczy), w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk w ZS nr 2, T,
 Część 85. Wycieczka zawodoznawcza do Trójmiasta (PISIL, Rafineria Gdańska), w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk w ZS nr 2, T,
 Część 86. Wycieczka zawodoznawcza do Trójmiasta (PISIL, Rafineria Gdańska), w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk w ZS nr 2, T,
 Część 87. Wycieczka zawodoznawcza do Trójmiasta (PISIL, Rafineria Gdańska), w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk w ZS nr 2, T,
 Część 88. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca w ZS nr 2, SZ,
 Część 89. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca w ZS nr 2, SZ,
 Część 90. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu w CKP, T,
 Część 91. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu w CKP, T,
 Część 92. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu w CKP, T,
 Część 93. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rolnik w CKP, T,
 Część 94. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rolnik w CKP, T,
 Część 95. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rolnik w CKP, T,
 Część 96. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa w CKP, T,
 Część 97. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa w CKP, T,
 Część 98. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik kucharz w CKP, T,
 Część 99. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista w CKP, T,
 Część 100. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii w CKP, SZ,
 Część 101. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii w CKP, SZ,
 Część 102. Wycieczka zawodoznawcza do Gdańska na Międzynarodowe Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Hotelowych w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii w CKP, SZ,
 Część 103. Wycieczka zawodoznawcza do Gdańska na Międzynarodowe Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Hotelowych w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii w CKP, SZ,
 Część 104. Wycieczka zawodoznawcza do Gdańska na Międzynarodowe Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Hotelowych w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii w CKP, SZ,
 Część 105. Wycieczka zawodoznawcza do Poznania na Targi Polagra-Food w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii w CKP, SZ,
 Część 106. Wycieczka zawodoznawcza do Poznania na Targi Polagra-Food w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii w CKP, SZ,
 Część 107. Wycieczka zawodoznawcza do Poznania na Targi Polagra-Food w ramach warsztatów przygotowujących do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii w CKP, SZ,
 Część 108. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego w CKP, T,
 Część 109. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego w CKP, T,
 Część 110. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego w CKP, T,
 Część 111. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji w CED, PSD,
 Część 112. Warsztaty przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik BHP w CED, PSD,
 Część 113. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla ZS nr 2, T,
 Część 114. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, Dzień przedsiębiorczości dla CKP, T,
 Część 115. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla ZSZ, SZ,
 Część 116. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla ZSZ, SZ,
 Część 117. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla CED, PSD,
 Część 118. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla CED, PSD,
 Część 119. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla CED, PSD,
 Część 120. Doradztwo edukacyjno-zawodowe Egzamin maturalny bez stresu w ZS nr 2, T,
 Część 121. Doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia z doradcą zawodowym w ZS nr 2, T,
 Część 122. Doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia z doradcą zawodowym w CKP, T,
 Część 123. Doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia z doradcą zawodowym w ZSZ, SZ,
 Część 124. Wykłady z zakresu programu promujący godzenie życia zawodowego z rodzinnym pt.: Jak godzić karierę zawodową z życiem rodzinnym w ZS nr 2, T, SZ,
 Część 125. Warsztaty z zakresu programu promujący godzenie życia zawodowego z rodzinnym pt.: Jak godzić karierę zawodową z życiem rodzinnym w CKP, T,
 Część 126. Wykłady z zakresu programu promujący godzenie życia zawodowego z rodzinnym pt.: Jak godzić karierę zawodową z życiem rodzinnym w ZSZ, SZ,
 Część 127. Wykłady z zakresu programu promujący godzenie życia zawodowego z rodzinnym Pt.: Jak godzić karierę zawodową z życiem rodzinnym w CED, PSD.

Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1b do specyfikacji.

4. Rodzaje towarów według kodów CPV:
 80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 Oferta złożona na każdą z części zamówienia musi być kompletna tz. zgodna z SIWZ.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2012 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 a. spełniają warunki określone w art. 44 w związku z 22 ust. 1 ustawy,
b. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 ustawy.
 2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń przez zastosowanie formuły spełnia / nie spełnia,
b) zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art.24 ust.1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

10. Informacja na temat wadium.
 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11. Kryteria oceny oferty:
100 % - cena brutto za wykonanie każdej z osobna części zamówienia.

12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, pokój nr 7 (sekretariat), do dnia 22.12.2011 r. do godz. 8:00.

13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, ul. Harcerska 1, sala nr 2, w dniu 22.12.2011 r. godz. 8:15.

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17. Zakup usługi współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

18. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

19. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.12.2011 r.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (14 grudnia 2011, 13:43:18)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (5 stycznia 2012, 11:44:39)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1057