zamówienie na:

Sukcesywna dostawa materiałów szewnych

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 30/2009
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 1 października 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania . Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, działając na podstawie przepisów art. 93 ust. z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych , informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w ramach zamówienia publicznego pn. Zakup nici chirurgicznych. . Nr. postępowania : 30/ 09. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust.1 pkt 4. UZASADNIENIE Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zostanie ponowione zamówienie . 
Nr postępowania: 30/2009
Chełmno 02 września 2009 r.
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych
równowartości 14 000 euro
Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
86-200 Chełmno
Plac Rydygiera 1
www.zoz.chelmno.pl
sekretariat@zoz.chelmno.pl
tel. (0-56) 677-26-07 fax. (0-56) 677-27-10
Kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na: Zakup - nici chirurgicznych. Termin trwania umowy 12 miesięcy.
Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje oraz szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia: www.zoz.chelmno.pl

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą państwo pod adresem:

http://www.zoz.chelmno.pl/zoz/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=42

metryczka


Opublikował: Andrzej Pawlik (17 września 2009, 11:28:16)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pawlik (7 października 2009, 07:57:09)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1026