zamówienie na:

"Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim” (przetarg 4)

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.7.2019.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia została podana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 
Zawiadomienie o uinieważnieniu postępowania (65kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (69kB) pdf

Chełmno, 7.11.2019 r.

POWIAT CHEŁMIŃSKI
86-200 CHEŁMNO, UL. HARCERSKA 1
OGŁASZA
CZWARTY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
ŚCIEŻKI ROWEROWE W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.11.2019 r. pod numerem 619594-N-2019.
Ogłoszenie można pobrać w pliku PDF: POBIERZ (164kB) pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać poniżej:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (571kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (37kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (41kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (36kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc (38kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc (39kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc (60kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (323kB) pdf

Program funkcjonalno - użytkowy oraz przedmiar dostępne są do pobrania poniżej:
Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (134kB) pdf
Załącznik nr 1.2 do SIWZ-PFU część opisowa.zip (14002kB) zip
Załącznik nr 1.3 do SIWZ-PFU część rysunkowa 1.zip (8617kB) zip
Załącznik nr 1.4 do SIWZ-PFU część rysunkowa 2.zip (9064kB) zip
Załącznik nr 1.5 do SIWZ-PFU przedmiar robót.zip (2162kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (7 listopada 2019, 09:17:34)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (10 grudnia 2019, 13:53:38)
Zmieniono: Dodano informacje o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 447