zamówienie na:

Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego - Etap II

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.9.2019.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 19.12.2019 r. Chełmno, 21.11.2019 r.
PZD.272.9.2019.KŻ
POWIAT CHEŁMIŃSKI
86-200 CHEŁMNO, UL. HARCERSKA 1
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
ZADANIA WSPÓLNE NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO - ETAP IIOgłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2019 r. pod numerem 625705-N-2019.
Ogłoszenie można pobrać w pliku PDF: POBIERZ (172kB) pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać poniżej:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (537kB) pdf

UWAGA! W dniu 27.11.2019 r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ
Wyjaśnienia do treści SIWZ (65kB) pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (35kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc (38kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.doc (40kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego.doc (93kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc (70kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (303kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (41kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Proponowana forma zobowiązania.doc (56kB) word
Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (36kB) word

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne dostępne są do pobrania poniżej:
Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne.pdf (1279kB) pdf
Załącznik nr 7.1 do SIWZ - DP, droga nr 1633C.pdf (732kB) pdf
Załącznik nr 7.2 do SIWZ - DP, droga nr 1612C.pdf (808kB) pdf
Załącznik nr 7.3 do SIWZ - DP, droga nr 1626C.pdf (669kB) pdf
Załącznik nr 7.4 do SIWZ - DP, droga nr 1636C.pdf (696kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (21 listopada 2019, 11:49:02)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (31 grudnia 2019, 09:42:25)
Zmieniono: Dodano informację o podpisaniu umowy z Wykonawcą.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238